18 общини искат компостиращи инсталации

18 общини са подали проектни предложения за изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци. Финансирането е по оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г. Бюджетът на мярката е близо 98 млн. лв.

Проектите на кандидатите ще бъдат оценени през следващите три месеца. Целта на проектите е да се намали количеството на депонираните зелени и биоразградими отпадъци чрез разделното им събиране и рециклиране. Инсталациите ще са с капацитет от 2000 до 20 000 т годишно.

Коментари

Задължително поле