22 басейна във Великотърновска област са готови за експлоатация

22 фирми, стопанисващи басейни на територията на Великовска област са заявили готовност пред Регионалната здравна инспекция за предстоящия сезон.

През юни инспекторите са проверили всички плувни басейни относно изпълнението на предписаните мероприятия и са взели проби от водата за микробиологичен и химичен анализ.

Освен това, обектите, намиращи се на територията на община Велико Търново, са били проверени и от комисия, включваща представители на кметството, Районното полицейско управление, БЧК и РЗИ.

Резултатите от проверките и от лабораторния контрол на водите от басейните показват, че всичките 22 обекта отговарят на изискванията на Инструкция №34 и са готови за експлоатация през настоящия летен сезон.

Във връзка с настъпването на лятото и началото на сезона за къпане, през май служители на отдел „Държавен здравен контрол“ в дирекция „Обществено здраве“ са връчили предписание на 46 фирми, експлоатиращи открити плувни басейни в региона.

Предписанието включва, както мерки, свързани с осигуряването на хигиенен и противоепидемичен режим в обектите, така и относно контрола върху качествата на водата в басейните.

Коментари

Задължително поле