221 000 лв. е печалбата на търновските общински търговски дружества за деветмесечието

Снимка: Архив

221 000 лв. е печалбата на осем от деветте общински търговски дружества във Велико Търново за деветмесечието. Постигнатите финансови резултати за периода са : „Обредни дейности" ЕООД - 7 000 лв. „Царевград Търнов" ЕООД - 31 000 лв. „Инвестстрой-92" ЕООД - 2 000 лв.; "Медицински център за рехабилитария и спортна медицина І" ЕООД - 3 000 лв.; „Общинско дружество Паркинги и гаражи" ЕООД - 57 000 лв.; „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД - 9 000 лв.; Специализираната болница по белодробни заболявания „Д-р Трейман” ЕООД - 56 000 лв.; „Център за психични заболявания – Велико Търново” ЕООД - 56 000 лв.

За 9-месечието на 2016г. общия финансов резултат на всички дружествата със 100% общинска собственост е положителен в размер на 180 000 лв., отчитат от общинската администрация в Старата столица. За предходния период на 2015г. общия финансов резултат на същите търговски дружества е бил отрицателен - минус 603000 лв.

През 2016г. общо разходите на търговските дружества са в размер на близо 9,5 млн.лв. За 2016г. се отчита увеличение на извършените разходи в сравнение с разходите за 2015г. с 686 000 лв. С 834 000 лв. е намаляла загубата на всички общински търговски дружества през изминалото деветмесечие.

Общите краткосрочни задължения на общинските търговски дружества във Велико Търново са в размер на 4 670 000 лв. за 2016г. и се характеризират с промяна в сравнение с 2015г., като са намалели с 425 000 лв.

Коментари

Задължително поле