3% растеж на българската икономика

Икономиката на България се повиши с 3% през второто тримесечие на 2016 година спрямо същия период на миналата година, показват последните данни на Националния статистически институт. На тримесечна база растежът е с 0,7%,  запазвайки доброто темпо от началото на годината и от последните три тримесечия на 2015 година.

От януари до края на март икономиката ни отчете ръст от 2,9%.

Брутният вътрешен продукт в номинално изражение възлиза на 21,75 млрд. лева, като реализираната добавена стойност е в размер на 18,53 млрд. лева.

Най-голям дял в БВП заема крайното потребление - 16,89 млрд. лева. През вторите три месеца на годината бруто капиталообразуването е за 4,68 млрд. лева и формира 21,5% от БВП на страната.

През трите месеца до края на юни износът на стоки и услуги се увеличава на годишна база с 2,0% до 13,89 млрд. лева, докато вносът се повишава с 2,2% до 13,73 млрд. лева.. Външнотърговското салдо е положително и е в размер на 169,4 млн. лева, добавяйки 0,8% към БВП на нашата страна.

Данните за растежа надвишават значително правителствената бюджетна прогноза за икономически ръст с 2,1% през 2016 г., както и пролетните прогнози на Европейската комисия и на МВФ, според които БВП на България ще нарасне през настоящата година  съответно с 2% и с 2,3%.

 

Коментари

Задължително поле