39% от фирмите със спад на оборота

10,5% от фирмите са се възползвали от мерките за подкрепа.

14,5% с повече продажби

Приходите от продажби на стоки и услуги на 39% от фирмите през декември са намалели спрямо ноември, показва анкета на Националния статистически институт сред бизнеса. За 46,4% от фирмите не е имало промяна на приходите от продажби, а за 14,5% е имало увеличение.

По-подробна разбивка на данните показва, че най-зле са фирмите в дейността „Култура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейности“, където 56,4% са регистрирали спад на приходите. След това са фирмите от дейностите „Търговия, транспорт и ресторантьорство“, където 44,4% отчитат по-ниски приходи. За фирмите от индустрията този дял е 41,6%, а за строителството – 24,4%.

По отношение на наетия персонал 16,4% от фирмите са използвали дистанционна форма на работа, а от правителствените мерки за подпомагане на работодателите са се възползвали 10,5% от анкетираните.

За следващия месец 92% от анкетираните предприятия прогнозират, че ще продължат настоящата си дейност, 4,7% - ще преустановят временно дейността си, а 1,7% - ще прекратят дейността си.

Коментари

Задължително поле