42 лекари се падат на 10 000 души население

Към 31 декември на основен трудов договор в лечебни и здравни заведения у нас практикуват 29 667 лекари.

Тревожна тенденция е изравняване броят на сестрите и докторите

Специалистите са неравномерно разпределени

Около 42 лекари средно се падат на 10 000 души население у нас. Това показват данни на Националния статистически институт за здравната обезпеченост в страната през 2018 г. Към 31 декември на основен трудов договор в лечебни и здравни заведения у нас практикуват 29 667 лекари и още 7240 по дентална медицина (от тях 6 347 работят в практики, които имат сключен договор с НЗОК).

Медицинските специалисти по здравни грижи към края на миналата година са 46 332, от които 30 589 са медицински сестри и 3155 - акушерки. Като тревожна тенденция се очертава почти пълното изравняване на броя на сестрите спрямо този на лекарите, като минимумът за нормално функциониране на една здравна система е съотношението да е над две сестри на един доктор. Друга негативна тенденция е неравномерното разпределение на лекарите по области.

Най-малко на брой спрямо населението, са специалистите в Кърджали, Добрич и Перник, а най-много са в Плевен, Пловдив, София и Варна - там, където са ситуирани и висшите медицински заведения.

В структурата на лекарите по специалности най-голям е делът на общопрактикуващите - 4199, или 14.2% от всички лекари в страната, следвани от: Акушерство и гинекология и Кардиология - по 5.9%, Педиатрия - 5.8%, Анестезиология и интензивно лечение - 5.6%, Хирургия - 5.3%, и Нервни болести - 5.0%.

По отношение на специалистите по дентална медицина осигуреността за страната е 10.3 на 10 000 души от населението. Най-висок е показателят за областите Пловдив (15.7 на 10 000 души), София (столица) (14.4), Варна (12.1) и Перник (11.9). Най-ниска пък е в областите Търговище и София-област (5.3), Разград (5.6) и Силистра (5.7).

Коментари

Задължително поле