607 души са получили ефективни присъди за година в Търновско

Приключени са общо 1093 дела във Великотърновска област през миналата година за извършени престъпления. Това сочат данните на Бюро „Статистически изследвания” в старата столица.

369 от делата са завършили с ефективно осъждане, за 457 - с условно осъждан. По 26 дела е издадена оправдателна присъда, 6 са прекратени.

Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди за миналата година е 775. Спрямо 2016 г. техният брой намалява с 5.3%.

Обвиняемите лица в региона през миналата година са били 1040, от които с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 351 души. Условно осъдени са 424 човека, освободени от наказателна отговорност са 237 лица, оправдани са 22 – ма, а на шестима обвиняеми делата са прекратени.

В структурата на престъпленията, завършили с осъждане, най-голям дял имат общоопасните престъпления – 411. Броят на осъдените за тези престъпления е 366 души.

Престъпленията против собствеността са на второ място, а лицата, осъдени за тези престъпления, са 223.

Кражбите на имущество са най-разпространените сред наказаните престъпления против собствеността - 58.4%. С присъда са завършили 118 престъпления от този вид, като осъдените лица са 141.

Престъпленията против личността са на трето място, като за тях са осъдени 47 лица.

През 2017 г. са наказани 44 престъпления против стопанството и са осъдени 43 лица.

28 души в областта са получили присъди заради документни престъпления, 22 – ма за престъпления против реда и общественото спокойствие, деветима за престъпили нормите против брака, семейството и младежта, а един е осъден за престъпление против правата на гражданите.

При осъдените най-големи са броят и делът на лицата на възраст 30 - 39 години - 203 лица. Непълнолетните наброяват 34 души.

През 2017 г. в област Велико Търново лишените от свобода са 607, или 78.3% от общия брой на осъдените лица. От тях най-голям е делът на осъдените на лишаване от свобода до шест месеца - 364 лица. Наказанието пробация е наложено на 100 лица. С глоба са наказани 60 лица, с обществено порицание седмина, а един е осъден на доживотен затвор за извършването на убийство в условията на опасен рецидив.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от България