652 деца са върнати в класните стаи в Сливен и областта, 69 са отпаднали от образование

2893 деца и ученици, на възраст от 5 до 16 години, са били посетени на адрес от екипите за обхват в Сливенска област, съобщиха от областната администрация. Става дума за деца и ученици, които подлежат на задължително обучение, но не са били записани в началото на учебната година.

След посещенията 652 от тях са се върнали в класните стаи. 69 обаче са отпаднали и до 15 февруари отново ще бъдат издирени на домашните адреси. За 1288 от останалите 2100 деца има данни, по сведения на близки и съседи, че са в чужбина със семействата си. Тази информация се проверява. Другите близо 900 деца и ученици не са в образователната система по решение на родителите и направен отказ след проведените разговори с тях.

Тези данни са били изнесени на заседание на Областния координационен център по механизма за обхват в образованието, свикано от областния управител на Сливен Чавдар Божурски. Директорът на РД "Социално подпомагане" Тотка Костова е съобщила, че близо 20 000 семейства в Сливенска област получават детски надбавки, като 12 358 от тях са в Сливен и общината.

През септември са били спрени детските на 298 родители, през октомври - на 1 295, а през ноември - 1 090. Тези мерки са наложени, тъй като децата им са отсъствали от предучилищните групи повече от 3 дни в месеца или са направили повече от 5 неизвинени отсъствия от училище. За отсъствия по неуважителни причини на децата законът задължава кметовете на общини да налагат глоби в размер от 50 до 150 лева.

По време на провелото се заседание обаче, представителите на местните администрации са посочили, че при съставянето на актовете и издаването на наказателните постановления изпитват сериозни затруднения, тъй като санкционираните родители често или не се явяват, или не могат да бъдат открити. За проблемите в прилагането на мерките по обхвата ще бъде информиран вицепремиерът Томислав Дончев, който е ръководител на координационното звено за Механизма, съобщиха още от областната администрация.

 

Коментари

Задължително поле