744 предприятия движат икономиката

Най-много малки фирми работят в сектора на търговията.

Само 35 са големите компании в строителството, а 10 са в селското стопанство

В 92% от фирмите в страната има до 9 души

В много дружества няма персонал

Точно 744 предприятия са гръбнакът на българската икономика. Това са фирмите, в които работят по над 250 души. Именно тези големи компании дават работа на над 25% от заетите в страната, сочат данните на Националния статистически институт. 406 хил. е общият брой на нефинансовите дружества. От тях над 92%, или 375 хил. фирми имат до 9 души персонал. Като в много от тях няма нито един зает работник, а са семейни фирми, в които всички от домакинството помагат.

Над 35% от най-малките фирми, или 134 хил. дружества, работят в сектора на търговията и ремонта на автомобили. За огромния брой на малките търговски фирми допринася това, че много хора, които останат без работа, се опитват да стартират собствен бизнес в тази сфера. Но не всички успяват да се задържат на пазара. Въпреки, че доходите на хората нарастват, броят на магазините през последните години намалява, сочат данните на НСИ. Като намалява броят както на магазините за храни, така и на тези за нехранителни стоки. Това се дължи както на ръста на онлайн продажбите, така и на разрастването на големите търговски вериги.

На следващо място по брой са най-малките фирми в областта на професионалните дейности - над 44 хил., като това основно са майстори, занаятчии и хора, които предоставят различни услуги. Голям е и делът на най-малките фирми, които работят в сферата на хотелиерството и ресторантьорството - над 24 хил. Сериозен е и делът на малките фирми в сектора на преработващата промишленост, като броят им също е над 24 хил.

Фирмите с персонал между 10 и 49 човека са 25 212 броя, а с между 50 и 249 работника - 4601 броя, сочат данните на НСИ.

Дейността на 283 големи компании, или 38% от предприятията с над 250 души персонал, е в сферата на преработващата промишленост. В тях работят 193 хил. души. 81 от най-големите фирми в страната са в областта на търговията и ремонта на коли, 68 са в сферата на здравеопазването. Само 35 са големите фирми в строителството. 41 от големите компании работят в сферата на доставките на вода, канализационните услуги и управлението на отпадъци. Само 10 са големите фирми в селското стопанство, 13 са в добивната промишленост, а 17 са в хотелиерството.

 

22% са заети в търговията

Заводите дават работа на 193 хил. граждани

В сферата на търговията и ремонта на автомобили работят близо 500 хил. души, или 22,6% от заетите в страната, сочат данните на Националния статистически институт. А половината от заетите в търговията работят във фирми с до 9 души персонал. Причината за това е, че търговията е най-подходящата сфера за стартиране на малък семеен бизнес.

В преработващата промишленост са заети близо 550 хил. души, или близо 25% от работниците в страната, сочат още данните на НСИ. За разлика от търговията обаче, където повечето от заетите са в микро фирми, в преработващата промишленост над 193 хил. души, или 35% от заетите в бранша, работят в големи предприятия с над 250 души персонал.

Коментари

Задължително поле