754 лв. е средната брутна заплата във Великотърновска област за третото тримесечие

пари

През третото тримесечие на тази година средната месечна работна заплата във Великотърновска област е 754 лв. и е само с 2 лева по-висока спрямо предходното тримесечие, но със 187 лв. по-ниска от средната за страната. В сравнение с останалите области в страната по равнище на работна заплата регионът се нарежда на 15-то място.Това съобщиха от Териториалното статистнческо бюро /ТСБ/ в старата столица.

Най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата през третото тримесечие спрямо предходното второ на 2016 г. - с 21.2%, е регистрирано в икономическа дейност „Култура, спорт и развлечения ”, а най-голямо намаление се наблюдава в икономическа дейност „Операции с недвижими имоти ” - с 6.2%.

Най-високо средно месечно трудово възнаграждение през третото тримесечие на 2016 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в икономическите дейности: „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” - 1 115 лева; „Финансови и застрахователни дейности” - 1099 лева.

И през това тримесечие най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности: „Хотелиерство и ресторантьорство” - 457 лева и „Административни и спомагателни дейности” - 521 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през третото тримесечие на 2016 г. в обществения сектор нараства с 6.7%, а в частния сектор - с 4.1%.

По предварителни данни на отдел „Статистически изследвания - Велико Търново”, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2016 г. намаляват с 0.6% спрямо края на юни 2016 г., и са 71.9 хиляди. В частния сектор са работили 68.9% от всички наети в област Велико Търново.

Коментари

Задължително поле