994 000 лева са приходите от нощувки за месец в Търновско

От чужденците най-многобройни са били румънците

Приходите от нощувки във Великотърновска област през декември 2018 г. са 994 000 лв., или с 6.3% по-малко в сравнение с декември 2017 година. Приходите от чужденци намаляват с близо 21%, а тези от български граждани - с почти 3%. Най-голяма част (52.2%) от реализираните приходи от нощувки през месеца в областта са постъпили в местата за настаняване, категоризирани с 1 и 2 звезди.

През декември 2018 г. в област Велико Търново са функционирали 109 места за настаняване с над 10 легла - хотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през декември 2018 г. е 23 791, или с 1.6% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо намаление на нощувките се наблюдава в местата за настаняване с 1 и 2 звезди.

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Велико Търново през декември 2018 г. са 13 628, или със 7.2% по-малко в сравнение със същия месец на 2017 година. От всички пренощували лица 87.6% са българи, като най-голямата част от тях (59.5%) са нощували в места за настаняване с 1 и 2 звезди.

Пренощувалите чужденци са 1 692, като 46.5% от тях са нощували в места за настаняване с 4 и 5 звезди. Най-много са пренощувалите граждани от Румъния - 51.5% от всички пренощували чужденци.

Коментари

Задължително поле