Административният съд във Велико Търново започва работа от 14 май

Административен съд – Велико Търново възобновява работния процес считано от 14-ти май. Председателят на съда разпореди да започне насрочване и разглеждане на дела в открити съдебни заседания. Връчването на призовки, съобщения и съдебни книжа ще се извършва електронно или по телефон.

По изключение, при липса на посочени контакти, книжата ще се изпращат или връчват на хартия. Горното важи и за уведомяването на страните по решените дела. Дела ще се провеждат през 30 минути само в Зала № 15. За да се избегне струпване на хора, страните ще изчакват извикване пред сградата на съда или във фоайето на първия етаж. Служителите от информационния център ще обслужват гражданите, като достъпът до деловодството и останалите помещения ще бъде ограничен. Ще продължи извършването на справки по дела само по телефон.

Административен съд – Велико Търново започва поетапно преместване в новата съдебна сграда на ул. „Иван Вазов” № 1. Строежът е въведен в експлоатация и функционирането му като съдебна палата е обезпечено. Всички заседания по касационни дела предстои да се провеждат на новия адрес още от 29 май. Това изрично ще бъде подчертавано в призовките и съобщенията, като в началото ще бъде напомняно на страните и по телефон.

Съблюдаването на противоепидемиологичните мерки за дистанция, избягване на струпвания на хора и носене на лични предпазни средства важи и на територията на новата сграда.

TRUD_VERSION_AMP:0//
Публикувано от Веселина Ангелова, кореспондент на "Труд" във Велико Търново

Този уебсайт използва "бисквитки"