Административният съд в Търново допусна решение на МС за отчуждаване на имоти

Частните парцели са необходими за разширение на газопреносната инфраструктура

Административния съд във Велико Търново допусна предварително изпълнение на решение на Министерския съвет за отчуждаване на части от имоти – частна собственост.

Терените са необходими за разширение на газопреносната инфраструктура на територията на Великотърновска област. Делото е образувано по молба на инвеститора „Булгартрансгаз” ЕАД като независим преносен оператор на газопреносната система на България. Процедурата представлява бързо производство с обезпечителен характер и е разгледано от дежурен съдия.

След анализ на изложените съображения и приложените доказателства съдът е установил от фактическа страна, че се касае за обект с национално значение, за който е одобрен парцеларен план. Със заповедта си Министерският съвет на Република България отчуждава части от имоти частна собственост, находящи се на територията на селата Лозен и Нова Върбовка. Имотите, които се отчуждават са ниви.

За всяко отчуждаване е опредено обезщетение, за което съдът се е убедил, че е заплатено от инвеститора.

В мотивите на съдебния акт е посочено, че с оглед естеството и мащабите на проекта, забавянето на отчуждителната процедура поставя в риск своевременното разширяване на газопреносната инфраструктура. Това би застрашило сигурността и качеството на националния пазар на природен газ, би накърнило ангажимента за пренос на газ до съседни държави и би забавило процеса на изграждане на единен европейски енергиен пазар.

Според съда значимостта на обекта за държавните интереси налага приоритетното осъществяване на дейностите по неговото строителство и експлоатация. Направен е извод, че изпълнението на проекта в срок е свързано със защитата на особено важни държавни и обществени интереси, а от закъснение на изпълнението му може да последва значителна или труднопоправима вреда. По тези съображения съдът е приел, че педварителното изпълнение е необходимо. На инвеститора е определена парична гаранция, от датата на внасяне на която решението за отчуждаване на Министерския съвет подлежи на предварително изпълнение.

Определението на Административен съд – Велико Търново е окончателно и не може да се обжалва.

TRUD_VERSION_AMP:0//
Публикувано от Веселина Ангелова, кореспондент на "Труд" във Велико Търново

Този уебсайт използва "бисквитки"