Заводи свалят цените

Цените на производителите през март 2020 г. намаляват с 2,1% спрямо предходния месец, обявиха от НСИ. Намаление е регистрирано в преработващата промишленост - с 2,6%, в добивната промишленост и при производството и доставката на електрическа и топлоенергия и газ - по 1%.

В преработващата промишленост по-ниски цени на производител се наблюдават при производството на основни метали - с 0,6%, и при производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 0,4%. П

Цените на производителите през март 2020 г. намалява с 1,5% в сравнение със същия месец на 2019 г. По-ниски цени са регистрирани в преработващата промишленост - с 3,7%, а увеличение има при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 5,3%, и в добивната промишленост - с 0,2%.

По-значително намаление на цените на годишна база е отчетено при: производството на основни метали - с 6,8%, производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 3,5%, и при производството на дървен материал - с 3,3%. Повишение на цените в преработващата промишленост има при: обработката на кожи и производството на изделия от обработени кожи, без косъм - с 4,9%, производството на хранителни продукти - с 4,2%, и производството на тютюневи изделия - с 3%.

TRUD_VERSION_AMP:0//
Публикувано от Стефан Кючуков

Този уебсайт използва "бисквитки"