Завърши първият конгрес на университетите от Югоизточна Европа и Азия

Участниците приеха общ документ за сътрудничество

Участниците в Първия конгрес на университетите от Югоизточна Европа и Азия приеха Декларация за сътрудничество в областта на образованието в глобалния свят. Форумът е инициатива на Университета по библиотекознание и информационни технологии и Националния борд по туризъм, в рамките на Седмата годишна национална среща в туризма.

В Първия конгрес „Образованието в глобалния свят на новите технологии“ участваха Нейно Превъзходителство Доника Ходжа – посланик на Република Албания в България, г-н Алфред Гайдосик – вицепрезидент на Европейски икономически и социален комитет, проф. д-р Владо Бучковски – Скопски университет „Св.св. Кирил и Методий“, Република Северна Македония, проф. д-р Гоце Наумовски – директор на Институт за правни науки, Скопие, Република Северна Македония, д-р Таня Кирякиду – Президент на Гръцката федерация за развитие на урбанизираните територии, проф. дн Ирена Петева – Ректор на Университет по библиотекознание и информационни технологии, проф. Пламен Моллов – Ректор на Университета по хранителни технологии-Пловдив, г-жа Лена Гайдарска – Президент на Международно висше бизнес училище, и представители на академичната общност от България, Гърция, Северна Македония, Косово, Албания, Турция, Монголия и др.

Целите на приетия на Конгреса документ са:

• Създаване на регионална рамка за институционално сътрудничество в областта на културата, туризма, младежта, блокчейн технологиите и изкуствения интелект;

• Насърчаване на образователни програми за културно наследство и културни маршрути в региона чрез дигитални технологии;

• Сътрудничество и насърчаване на новите технологии в образованието като средство за комуникация, обмен, работа в мрежа и взаимодействие.

В приветствието си към участниците проф. д.ик.н. Стоян Денчев – Председател на Общото събрание на Университета по библиотекознание и информационни технологии, посочи, че обединени в университетското пространство можем да бъдем конкурентоспособни и активни.Създаваме нова парадигма като насърчаваме формирането на университетски общности, които в бъдеще ще попълнят пъзела на европейското образование“, обобщи резултатите от дискусията в първия ден на Конгреса проф. Денчев.

Форумът продължи работа си в две научни сесии, модерирани от представители на Университета по библиотекознание и информационни технологии и Асоциацията за блокчейн технологии. Доц. д-р Румен Драганов, шеф на Организационния комитет на форума, обяви датата на Втория конгрес на университетите от Югоизточна Европа и Азия – 19 февруари 2021 г.

TRUD_VERSION_AMP:0//
Публикувано от Труд

Този уебсайт използва "бисквитки"