Край на роенето на университети (обзор)

Депутатите ограничиха възрастта за ректори до 65 години

Край на “летящите” професори

Възрастта за заемане на ръководна длъжност във висшите училища до 65 години ограничиха депутатите, като приеха окончателно промените в Закона за висшето образование. Сложен бе и край на така наречените “летящи” професори, които досега поддържаха съществуването на едни и същи специалности в няколко университета. Освен това в едногодишен срок от влизането в сила на приетите изменения трябва да бъде разработена и внесена за приемане от Министерския съвет Националната карта на висшето образование, а до тогава няма да се разкриват нови университети.

След като голяма част от предложените ключови промени в закона бяха приети набързо от образователната комисия в НС, днес в зала текстовете минаха безпроблемно.

Според тези, които касаят ректорите, “на ръководна длъжност не може да бъдат избирани лица, чиято възраст към датата на избора не позволява да изпълнят поне половината от законоустановения мандат до навършване на 65-годишна възраст”. Вече започнатите мандати ще бъдат завършени. Поправката цели да се даде път на младите учени.

Парламентът сложи край и на т. нар. “летящи професори”. Вече член на академичния съвет на основен трудов договор ще може да участва в акредитацията само на едно висше училище, а не на две, както бе досега, и така да се посвети изцяло на работата си със студентите в дадения вуз.

Сред промените още е и минималната заплата за най-ниската академична длъжност в държавните висши училища, която ще се определя с акт на Министерския съвет. Размерът й обаче не е уточнен. Длъжността “асистент” ще се заема със срочен трудов договор за срок, не по-дълъг от 5 години, записаха още депутатите.

Година след влизането в сила на промените ще трябва да е готова Националната карта на висшето образование, която ще се одобрява от МС. Чак след това у нас ще могат да се откриват нови университети. Мярката цели да се прекрати избуяването на предлагането на висше образование, обясни ресорният министър Красимир Вълчев. По думите му системата е достигнала предела си на разрастване и фрагментиране.

TRUD_VERSION_AMP:0//
Публикувано от Труд

Този уебсайт използва "бисквитки"