Натура 2000 раздута, за да се натегнем на Европа

С промени в Закона за биологичното разнообразие вкарват ясни правила за защитените зони

България се е натегнала на Европейския съюз при включването на 34% от територията си в мрежата от защитени зони Натура 2000. Нека опитаме да намалим процента на тези територии – такова мнение изрази проф. Александър Александров от Българската академия на науките (БАН) по време на обществено обсъждане на промените в Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

Александров е член на Съвета на учените към министъра на околната среда и водите Нено Димов. Професорът е един от най-големите експерти-лесовъди и е бил министър на екологията в началото на 90-те години на миналия век.

Проф. Александров обясни, че в никоя държава в Европа Натура 2000 не заема толкова голяма площ, колкото у нас. Той уточни, че средната площ на зоните в мрежата в държавите-членки е между 10 и 15 на сто.

„Навремето явно сме искали да покажем колко много природа имаме за опазване”, обясни Александров на обсъждането в София, на което се събраха над 70 души.

Според Мирослав Калугеров, директор на дирекция Национална служба за защита на природата (НСЗП) към МОСВ, промените в ЗБР ще сложат в ред хаоса, който в момента цари в управлението на Натура 2000.

„Основната цел на корекциите е новият подход към Натура 2000, като всичко е разработено по проект, финансиран по Оперативна програма „Околна среда”, поясни Калугеров. Той уточни, че промените предвиждат така нареченото хибридно управление – ще има национално звено за Натура 2000, както и регионални съвети. Последните ще отговарят за зоните на екомрежата, които попадат на териториите, ръководени от съответната Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ).

Мирослав Калугеров бе категоричен, че с промените в ЗБР се изпълняват двете европейски директиви, по които се управлява Натура 2000 – Директивата за птиците и Директивата за местообитанията.

„Сегашното законодателство (ЗБР – б.а.) или преповтаря дословно директивите или други български нормативни актове за околната среда. Всичко е твърде общо”, каза шефът на НСЗП. Проблемът бил, че всяка защитена зона се управлява по един и същ начин, независимо от това какво местообитание има в нея, което според ЕС не е правилно.

„Според Еврокомисията мерките могат да се прилагат само, ако са точни и ясни за съответната зона. Сегашното положение не отговаря на Директивата за местообитанията. В момента имаме само забрани. Вместо това трябват ефективни и отделни мерки, които се определят от индивидуалните изисквания на всяка зона”, добави експертът.

Призив от актьора Андрей Слабаков: Не превръщайте България в Джурасик парк

Не може да превърнете 35 на сто от България в Джурасик парк – така се обърна към експертите от МОСВ и „зелените” организации актьорът Андрей Слабаков, който присъства като гражданин на общественото обсъждане.

„Част от биоразнообразието е и човекът, затова дайте някакви права на хората”, каза още Слабаков, обръщайки се към „еколозите”. Именно „зелените” поискаха промените в ЗБР да не се правят.

Както „Труд” е писал в своите разследвания по темата, „еколозите” разчертават Натура 2000 в България и вкарват 34% от територията на страната в защитени зони. Така блокират икономическото развитие на голяма част от регионите.

При обсъждането представителите на „зелените” се изказаха против текста, който предвижда събраните първични научни данни за защитени видове задължително да се изпращат в МОСВ. Като изпълнители на множество проекти, „екоорганизациите” всъщност държат тези данни за себе си - дори в случаите, когато тяхната работа е финансирана с публични средства – от държавата или от ЕС. Така не е ясно дали техните заключения, че някъде има защитен вид и там не трябва да се развива нищо, са реални или спекулативни. С новия текст ще бъде осветлено дали редица защитени зони всъщност наистина отговарят на критериите за такива.

Министър Нено Димов: Човекът е на първо място

В края на обсъждането думата взе министърът на околната среда и водите Нено Димов.

„Откакто съм на тази длъжност, казвам че на първо място е отношението към хората. Трябва да защитаваме и животните, и тревите, но аз бих сложил човека на първо място”, каза Димов.

Според него трябва да се търси балансът между опазването на околната среда и икономическото развитие.

„Ако някой смята, че целите ни са по-различни, това е негово право. Но, когато говорим за разбирането, моето лично, е това, че хората са тези, които трябва да получат шанса си. И от тази гледна точка сме се стремили всячески в този закон да интегрираме местните общности. Защото няма нищо по-вярно от това местната общност да разполага с ресурса, който има. Обратно на всички глобализации и прочее, местните са тези, които трябва да имат основното право да управляват, защото те носят отговорността. А правото и отговорността вървят заедно”, добави Нено Димов.

Той уточни, че е чул много добри идеи по време на обсъждането и благодари на всички присъствали.

Идея срещу манипулациите на „зелените”: Наказателна отговорност за фалшиви данни

Директорът на НСЗП Мирослав Калугеров обясни, че промените в Закона за биологичното разнообразие ще го синхронизират с две евродирективи.

По време на общественото обсъждане бе лансирана идеята в промените в ЗБР да бъде записана и препратка към Наказателния кодекс – който предоставя фалшиви данни, че дадена защитена зона отговаря на изискванията за такава, но не е, да бъде подвеждан под отговорност.

Като аргумент бе изтъкната голямата неяснота в Натура 2000 – дали всички зони в нея са включени по обективни критерии или са там, само за да бъде раздута екомрежата.

Според законовите промени новият подход за управление на Натура 2000 предвижда изграждане на структури за управление на национално и регионално ниво. Това включва създаването на нови органи, както следва: Национален орган за управление на мрежата Натура 2000, Национален консултативен съвет за Натура 2000 към министъра на околната среда и водите, както и органи за управление на регионално ниво. А към последните ще има комитети на заинтересованите страни.

Именно в тези звена ще могат да участват и представители на неправителствените екологични организации.

По време на общественото обсъждане „еколозите” заявиха, че всъщност по този начин се ограничавало тяхното влияние във взимането на решения.

На обратното мнение бяха браншовите организации, които искат „зелените” да бъдат подбирани по критерии за представителност – според работодателите по този начин ще е ясно чий интереси представляват „природозащитниците”.

Относно първичните научни данни, те вече задължително ще се предават в МОСВ.

„В рамките на различни проекти и разработки се набират такива данни за местообитанията и видовете, обект на специална регулация по ЗБР. В много от случаите тези данни не са известни на МОСВ, като компетентен орган по околна среда. В тази връзка е от изключителна важност МОСВ да разполага с тях, за да може да прилага политиката по управление и опазване на тези целеви обекти”, пише в мотивите на законопроекта.

Указано е, че с оглед прецизиране на предназначението на защитените зони съгласно Директивата за местообитанията и Директивата за птиците трябва да се презицират процедурите относно промените в защитените зони. Те вече ще имат задължителни планове за управление.

В коментара си на промените в ЗБР, директорът на Националната служба за защита на природата Мирослав Калугеров бе категоричен, че за сегашния хаос с Натура 2000 държавата не може да обвинява никого.

„От самото начало не сме подготвили законите, според целите и изискванията на Европейската комисия”, каза Калугеров.

В края на обсъждането сметката показа, че повечето присъстващи имат забележки, но изтегляне на целия законопроект искат само „зелените”.

TRUD_VERSION_AMP:0//
Публикувано от Труд

Този уебсайт използва "бисквитки"