Позиция на общинските съветници от групата на "БСП за България" в СОС

Общинските съветници от групата на "БСП за България" в СОС с позиция до медиите във връзка с "Топлофикация - София" ЕАД.

Ето какво пише в нея:

Общинските съветници от групата на "БСП за България" в СОС изразяваме остро нашето неодобрение към отношението на ръководството на "Топлофикация - София" ЕАД, което то демонстрира спрямо клиентите си. След сигнали на недоволни граждани, които не могат да си платят сметките, установихме, че дружеството е било в процес на внедряване на интегрирана информационна система и актуализация на базата данни на неговите клиенти. При тази актуализация от 01.04.2020 г. номерът на текущия платец се заменя с Договорна сметка; номерът на текущия абонатен номер се заменя с Инсталация, а номерът на текущия платец Ш000000 се заменя с Договорна сметка.

При направената от нас проверка се оказа, че ръководството на "Топлофикация - София" ЕАД не е сметнало за необходимо да осъществи безспорно необходимата предварителна информационна и разяснителна кампания, с цел да уведоми гражданите за настъпилите промени. Информация за тях е публикувана единствено на сайта на дружеството на 10.04.2010 г. цели 10 (десет!) дни след влизането им в сила.

Липсата на предоставена информация по достъпен, лесен и надежден начин за гражданите води до затруднения при плащане на сметките им за топлинна енергия, особено при банкови плащания, чрез онлайн банкиране, през Изипей и по други канали.

Считаме за груба грешка точно по време на извънредното положение да бъде извършено внедряването на интегрираната информационна система ERP SAP със съпътстваща актуализация на базата данни на клиентите при положение, че това затрудни клиентите на "Топлофикация - София" ЕАД при плащане на сметките им.

TRUD_VERSION_AMP:0//
Публикувано от Труд онлайн

Този уебсайт използва "бисквитки"