Лихвите по депозити и кредити падат

Нивата на лихвите по кредитите и депозитите в левове и евро ще се понижават през първите месеци на годината. Това се прогнозира в тримесечния обзор на финансовото министерство „Финансов сектор: оценки и очаквания“. В него са отчетени очакванията на търговски банки, инвестиционни посредници, пенсионно-осигурителни и управляващи дружества за първите 3 месеца на 2016 г.

В разглеждания период търговските банки ще ограничат предлагането на кредити в сравнение с предходните 3 месеца. По-малко заеми ще се отпускат за фирмите, свиване се прогнозира и на кредитите за домакинствата в евро. Ръст се очаква при отпускането на овърдрафти за фирми. Банкерите очакват обаче повишение на привлечените депозити от домакинствата.

Във връзка с рекордно ниските нива на основния лихвен процент, който в началото на месеца падна до 0,00%, финансистите очакват запазване на високите нива на ликвидност на банките и ниските равнища на междубанковите лихвени проценти.

„След изчерпването на базовия ефект върху паричната статистика от изваждането на баланса на КТБ, депозитите в банковата система постигнаха годишен ръст от 8,2% в края на 2015 г.“, се посочва в анализа.

По отношение на междуфирмената задлъжнялост финансистите прогнозират, че тя ще се повиши минимално през първите три месеца на 2016 г., като най-вероятно ще се ограничи до нуждата от оборотни средства. Предпазливостта на предприятията относно заемите се дължи най-вече на несигурността в икономическата среда, твърдят експертите.

TRUD_VERSION_AMP:0//
Публикувано от Александра Ангелова

Този уебсайт използва "бисквитки"