Да се наказват ли магистрати заради вътрешното им убеждение

Да се наказват ли магистрати заради вътрешното им убеждение? Този въпрос повдига решение на тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС), който отмени наказание на прокурор Юлияна Станева-Нейкова и прецени, че тя няма вина за това, че рецидивистът Илиян Здравков не е бил зад решетките преди година, когато зверски уби 23-годишната студентка Вероника във Велико Търново. По-рано Висшият съдебен съвет (ВСС) наказа обвинителката с най-лекото дисциплинарно наказание - забележка. Тя възрази и обжалва пред ВАС.

41-годишният Илиян Здравков е познайник на правосъдието от 1993 г., когато като непълнолетен лежи в килия за грабеж, придружен с убийство.

Сред многобройни присъди за престъпления против собствеността и дори наказание за бягство от затвор Здравков бил изправен пред районния съд в Казанлък на 14 октомври 2014 г. за кражба при опасен рецидив. Неговата мярка за неотклонение била „подписка“. През това време той изтърпявал присъда в Ловешкия затвор.

Адвокатите му избрали клиентът им да бъде съден по съкратената процедура в районния съд в Казанлък. Магистратите го осъдили на 1 г. и 4 месеца затвор, но не изменили най-леката му мярка при постановяването на присъдата. Здравков обжалвал наказанието пред втората инстанция в Стара Загора. Наблюдаващ прокурор по делото в окръжния съд в града на липите била Юлияна Станева-Нейкова, установява по делото ВАС.

В районната прокуратура в Казанлък дошло писмо на 7 ноември 2014 г. от началника на затвора в Ловеч. Той известил обвинението, че предстои Здравков да бъде освободен през декември, но не уточнил година и основание. Върху писмото административният ръководител на Старозагорската окръжна прокуратура Дичо Атанасов поставил резолюция: „До деловодството на ОП- Стара Загора. Да се провери в Окръжен съд-Стара Загора дали е насрочено въззивното производство. Да се докладва в края на месец ноември.“

Делото по жалбата на Здравков било насрочено на 17 декември 2014 г. в окръжния съд в Стара Загора. На заседанието се явила и прокурор Нейкова. Преди това тя попитала в Ловешкия затвор на коя дата точно излиза Здравков. Оттам й отговорили: „Към датата 17.12.2014 г. на лишения от свобода Здравков ще му остане остатък за търпене на наказанието още 25 дни и предстои да бъде освободен около края на месец декември 2014 г., като точна дата не може да бъде определена“, става ясно от фактите по делото.

Въпреки това Нейкова пледирала пред окръжния съд да потвърди осъдителната присъда на Здравков, но не направила искане за изменение на мярката му за неотклонение от „подписка“ в „задържане под стража“. Съдът произнесъл същата присъда като първата инстанция, но и той не променил мярката му.

Рецидивистът вкусил свободата на 6 януари 2015 г., а почти два месеца по-късно на 28 февруари Здравков зверски съсича със сатър 23-годишната студентка Вероника Здравкова в крайните квартали на Велико Търново. Отмъкнал й чантата, в която имало 70-80 лв. и банкова карта. Трупът й хвърлил във водите на Янтра. Апелативният съд във Велико Търново миналата седмица даде 30 години затвор на злодея, тъй като той призна вината си и му се намали наказанието.

Според прокурор Дичо Атанасов подчинената му Нейкова е могла да спре рецидивиста зад решетките. Той твърди, че на заседанието в окръжния съд в Стара Загора обвинителката не изпълнила задълженията си и нарушила вътрешните указания на прокуратурата по надзора върху изпълнението на наказанията.

Атанасов посочва, че Нейкова не представила на съда писмото от затвора в Ловеч и не направила искане за изменение на мярката за неотклонение на Здравков, въпреки че знаела, че той скоро излиза от затвора. Заради това той я наказва със „забележка“, а ВСС потвърждава решението му.

Нейкова не се съгласява и чрез адвокатката си Даниела Доковска обжалва пред ВАС. „Прокурорът действа по свое вътрешно убеждение, основано на доказателствата по делото и закона да прецени дали да поиска изменение на мярката за неотклонение, или не. Искането му изобщо не е решаващо, защото мярката за неотклонение се взема от съда, а освен това съдът може да измени мярката и без да е направено каквото и да било искане, ако има основание за това“, казва Доковска пред магистратите. Тя допълва: „В конкретния случай, подсъдимият е бил задържан под стража, бил е доведен пред въззивния съд, съответно редовно призован, съдът е изслушал делото по същество и е съобщил на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок. Той не е имал нито едно законово основание да измени мярката за неотклонение и затова не я е изменил.“

„Както административният ръководител на Старозагорската окръжна прокуратура, така и Висшият съдебен съвет са установили правилно фактическата обстановка, но не са отчели, че прокурор Нейкова е действала в рамките на отредената й служебна компетентност“, пишат в решението си съдиите Наталия Марчева, Румяна Папазова и Николай Гунчев. Според тях „определяне на адекватна мярка за неотклонение“ не е непременно изменение на вече взетата - няма как мярка за неотклонение да бъде изменена в по-тежка, ако не са налице условията на чл. 66, ал. 1 от НПК (ако лицето се е отклонило без уважителна причина), допълват те.

„Процесуалният закон не предвижда т.нар. превантивно задържане - не е основание подсъдимият да бъде задържан под стража само защото предстои той да изтърпи наложеното му с предходна присъда наказание „лишаване от свобода“, и то не може само по себе си да е основание за изменение на мярката за неотклонение в по-тежка“, изтъкват от ВАС.

Те подчертават, че действията на Нейкова били водени от нейното вътрешно убеждение: „Волята на законодателя е прокурорът сам да реши дали да поиска от съда изменение на мярката за неотклонение по вътрешно убеждение, основано на доказателствата по делото и на закона, който в случаи като този не го обвързва да иска изменение на мярката за неотклонение на който и да е подсъдим.“

Магистратите твърдят още, че дори преценката на прокурорката да е била погрешна, това не е повод за налагане на дисциплинарно наказание. Според тях Старозагорският окръжен съд е бил служебно уведомен за правния статус на Здравков. Заради това те отменят наказанието на Нейкова и казват, че тя неоснователно била подведена под дисциплинарна отговорност.

Съдбата на обвинителката ще реши петчленен състав на ВАС, тъй като прокурор Дичо Атанасов е обжалвал.


Дисциплинарна отговорност

ВСС санкционира и съдия с 29-годишен стаж

Наказание за това, че не възпрепятствали предстоящото освобождаване на рецидивиста Илиян Здравков от Ловешкия затвор, получиха и двама съдии от апелативния съд във Велико Търново. Магистратите Румян Жеков (председател), Йорданка Неделчева и Илия Тошев (докладчик) разгледали дело за кражба при опасен рецидив срещу Здравков на 8 декември 2014 г.

Тогава прокурор Огнян Басарболиев направил искане да изменят мярката за неотклонение на рецидивиста от „подписка“ в „задържане под стража“ с мотива, че след няколко дни той ще излезе на свобода. Съдиите обаче забравили да се произнесат по искането. По-късно те признават вината си и отдават небрежността си на прекалената натовареност по други дела. Заради нарушението ВСС освобождава от зам. председателското място във Великотърновския апелативен съд Румян Жеков, който има 29-годишен стаж като магистрат, и порицава съдия Йорданка Неделчева. Наказанията им са влезли в сила, тъй като те не са обжалвали.

TRUD_VERSION_AMP:0//
Публикувано от Стоян Нешев

Този уебсайт използва "бисквитки"