На 20 ноември 2018 да почерпят

2500 евро/кв. в най-желания жилищен район на София В центъра има сделки за 2000 евро/кв.м.

Жълт код за сняг и поледици в осем области на страната утре

Владо Николов се завръща във „Фермата“

Жалко! Националният стадион остана празен за мача на годината

Магнитски може да е бил отровен

Четиримата пострадали при дерайлирането на влака са без опасност за живота

Алергии мъчат 40% от българите Случаите на белодробна недостатъчност зачестяват

Трети сме в ЕС по пренаселени квартири Това е основа за сериозно развитие на пазара през следващите години, смятат брокери

Двама полицаи пострадаха при катастрофа с патрулка в столицата

Армията иска оферти за нови кораби Седем държави се включват в търга

Памела Андерсън се обиди на премиер

Университетската болница в Стара Загора остана без парно

Този протест отдавна не е на майките Той е на една болна жена, която продаде душата си, бог знае на кого, написа една от лидерките на протеста

Шофьор разби с юмрук прозореца на кола след спор за предимство

Виж какво ще решава правителството утре

1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ СТАНОВИЩЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПО

КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО No13 ЗА 2014 Г.

Внася: министър-председателят

2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЗА ИЗДАВАНЕ НА УКАЗ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ И ОТ ВОЕННА СЛУЖБА НА

ОФИЦЕР ОТ ВИСШИЯ КОМАНДЕН СЪСТАВ

Внася: министърът на отбраната

3. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЗА ИЗДАВАНЕ НА УКАЗ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ, НАЗНАЧАВАНЕ НА

ДЛЪЖНОСТ И УДОСТОЯВАНЕ С ВИСШЕ ОФИЦЕРСКО ЗВАНИЕ НА ОФИЦЕР ОТ ВИСШИЯ

КОМАНДЕН СЪСТАВ, ЗА ИЗДАВАНЕ НА УКАЗ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ,

НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ, УДОСТОЯВАНЕ С ВИСШЕ ОФИЦЕРСКО ЗВАНИЕ

И НАЗНАЧАВАНЕ ЗА ВРЕМЕННО ИЗПЪЛНЯВАЩ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ВАКАНТНА

ДЛЪЖНОСТ НА ОФИЦЕР ОТ ВИСШИЯ КОМАНДЕН СЪСТАВ, ЗА ИЗДАВАНЕ НА УКАЗИ ЗА

ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ И ОТ ВОЕННА СЛУЖБА НА ОФИЦЕРИ ОТ ВИСШИЯ

КОМАНДЕН СЪСТАВ, ЗА ИЗДАВАНЕ НА УКАЗИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ И

УДОСТОЯВАНЕ С ВИСШЕ ОФИЦЕРСКО ЗВАНИЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИ

Внася: министърът на отбраната

4. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКЛАД ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА

ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2015 Г. С МЕРКИТЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЧЛЕНСТВОТО НА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ КЪМ 31 ЯНУАРИ 2015 Г.

Внася: заместник министър-председателят по координация на европейските политики

5. ДОКЛАД ОТНОСНО ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИЯ

БЮДЖЕТ И ОСНОВНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА КОНСОЛИДИРАНАТА ФИСКАЛНА ПРОГРАМА

ЗА 2014 Г.

Внася: министърът на финансите

6. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ No14 НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЪРВОСТЕПЕННИЯ И

ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ В МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА

Внася: министърът на културата

7. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ

МОРСКОТО ДЪНО В ГРАНИЦИТЕ НА ВЪТРЕШНИТЕ МОРСКИ ВОДИ И ТЕРИТОРИАЛНОТО

МОРЕ В ПОЛЗА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ, ОБЛАСТ БУРГАС

и институционалните въпроси

Внасят: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

8. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА

ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ, ОБЛАСТ

ПЛОВДИВ

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

9. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА

СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

10. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ВЪЗДУШЕН ПРЕВОЗВАЧ „БИ ЕЙЧ

ЕР” ООД ЗА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ, ПОСОЧЕНО ОТ СТРАНА НА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДА ЕКСПЛОАТИРА МЕЖДУНАРОДНАТА ВЪЗДУШНА ЛИНИЯ,

ДОГОВОРЕНА СЪС СПОГОДБАТА МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ИНДИЯ ЗА ВЪЗДУШНИ СЪОБЩЕНИЯ

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

11. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА

РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА

БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ ЗА СЪВМЕСТЕН КОНТРОЛ,

КОЙТО ДА БЪДЕ ОСЪЩЕСТВЯВАН НА ГРАНИЧНИЯ КОНТРОЛНО-ПРОПУСКАТЕЛЕН

ПУНКТ МАКАЗА-НИМФЕЯ, СКЛЮЧЕНО ПРЕЗ ЮЛИ 2014 Г. ЧРЕЗ РАЗМЯНА НА НОТИ

Внася: министърът на вътрешните работи

12. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕМОРАНДУМ ЗА

РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,

ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, И ПРАВИТЕЛСТВОТО

НА СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ НАЦИОНАЛНАТА

АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ, ДИРЕКЦИЯ ПО СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА (NSA/

IAD), И АГЕНЦИЯТА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И ОТЧЕТ КЪМ ВОЕННИЯ КОМИТЕТ НА НАТО

ОТНОСНО УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ЕЛЕКТРОННО

УПРАВЛЕНИЕ НА КРИПТОГРАФСКИ КЛЮЧОВЕ НА НАТО – DEKMS (DACAN ELECTRONIС

KEY MANAGEMENT SYSTEM)

Внася: министърът на отбраната

13. ДОКЛАД ОТНОСНО РЕЗУЛТАТИТЕ И ВЗЕТИТЕ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА

СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И РИБАРСТВО, ПРОВЕДЕНО НА 26

ЯНУАРИ 2015 Г. В БРЮКСЕЛ

Внася: министърът на земеделието и храните

14. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В

НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 12

ФЕВРУАРИ 2015 Г. В БРЮКСЕЛ

Внася: заместник министър-председателят по координация на европейските политики

15. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА

КОНЦЕСИЯ ВЪРХУ ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ „РУСЕ-ЗАПАД” – ЧАСТ ОТ ПРИСТАНИЩЕ

ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ – РУСЕ

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

16. ДОКЛАД ОТНОСНО ГОДИШЕН ДОКЛАД ОТ КОМИСИЯТА ЗА КОНТРОЛ ПО

ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПРЕЗ 2013 Г. НА КОНЦЕСИОНЕН ДОГОВОР ЗА ДОБИВ НА ПРИРОДНО

БОГАТСТВО, ПРЕДСТАВЛЯВАЩО БИОЛОГИЧЕН РЕСУРС – УЯЗВИМ РАСТИТЕЛЕН ВИД –

БЛАТНО КОКИЧЕ (LEUCOJUM AESTIVUM L.), МЕСТНОСТ „БЛАТОТО”, РАЗПОЛОЖЕНА В

ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ПАЛАУЗОВО, ОБЩИНА СТРАЛДЖА, ОБЛАСТ ЯМБОЛ, СКЛЮЧЕН ОТ

МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

Внася: министърът на земеделието и храните

17. ДОКЛАД ОТНОСНО УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО

ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ (ЕКОФИН), ПРОВЕДЕНО НА 27 ЯНУАРИ 2015

Г. В БРЮКСЕЛ

Внася: министърът на финансите

18. ДОКЛАД ОТНОСНО ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА

УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И

ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ (ЕКОФИН), КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 17 ФЕВРУАРИ 2015 Г. В

БРЮКСЕЛ

министърът на регионалното развитие и благоустройството

и институционалните въпроси

Внася: министърът на финансите

19. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ

ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И

БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ЗА 2015 Г.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

20. ДОКЛАД ОТНОСНО ОДОБРЯВАНЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА МИНИСТЪРА

НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ НА НЕФОРМАЛНО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА „ПРАВОСЪДИЕ И

ВЪТРЕШНИ РАБОТИ” НА 29-30 ЯНУАРИ 2015 Г. В РИГА

Внася: министърът на вътрешните работи

21. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОТМЕНЯНЕ И ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ

АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

22. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА

ПРЕДОСТАВЯНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ПАРИЧНИ НАГРАДИ НА ЛИЦА ЗА

ОСОБЕНИ ЗАСЛУГИ КЪМ ДЪРЖАВАТА И НАЦИЯТА

Внася: заместник министър-председателят по демографската и социалната политика

23. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА

СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИГРАЧКИТЕ,

ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ No300 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г.

Внася: министърът на икономиката

24. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

No54 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН

ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТРУКТУРИ

НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА

Внася: министърът на отбраната

25. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ГЕНЕРАЛЕН КОНСУЛ В ОДЕСА,

УКРАЙНА

Внася: министърът на външните работи

26. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК С НАБОРИ ОТ ДАННИ ПО

ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ, КОИТО СЕ ПУБЛИКУВАТ В ОТВОРЕН ФОРМАТ

Внася: заместник министър-председателят по коалиционна политика и държавна

27. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ИЗМЕНЕНИЕ No3 КЪМ

СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ МЕЖДУ

АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” И МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ ОТ 25 ОКТОМВРИ 2012 Г.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

и министър на труда и социалната политика

администрация

Коментирайте от Фейсбук

Отговорете

error: Съдържанието на trud.bg и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права.