На 17 декември 2018 да почерпят

Дидо от Д2 е големият победител във Фермата Съединение

Пет станаха жертвите на стрелеца от Страсбург

Невена Коканова открива Димитър Маринов преди Спилбърг Грандамата на българското кино е първата учителка на звездата от холивудския фаворит „Зелена книга“

Звезден финал на „Фермата“, Дидо от Д2 и Ваня отвяха Росица и Роман 

Порошенко: Няма да се удължава военното положение в Украйна, освен в случай на нападение от Русия

Медицински хеликоптер се разби в Португалия, четирима души загинаха

Льо Пен бие Макрон на президентски избори Сондаж отреди на крайнодясната лидерка 27% от гласовете

Гъста мъгла отменя полети в Холандия

Миле Китич слуша Фики в дома си

Катар има намерения да увеличи дяловото си участие в Дойче Банк

Израелци искат анексия на част от Западния бряг Депутати и министри се включиха в демонстрация на заселници

Каракачанов дава на съд за клевета бившия шеф на дирекция „Българско гражданство“ Катя Матева 

БНБ съветва: Банките да затегнат кредитните условия Предупреждават, че при вдигане на лихвите ще се увеличат лошите заеми

Поръчваме по интернет стоки от столични пазари Планира се ремонт на Женския пазар и първият пазар изцяло за български стоки

Шест недопустими грешки причинили срутването на хотел Вероника

Техническата експертна комисия, назначена със заповед на началника на РОНСК Варна за обследване на причините, довели до аварията на хотел „Вероника“ в комплекс „Слънчев ден“, приключи своята работа.

Съгласно заключенията в представената техническа експертиза в частта „Архитектура“ от пресслужбата на МРРБ посочват, че:

Инвестиционният проект съответства на визата за проектиране, правилата и нормативите за устройство на територията, нормите за застрояване и изискванията към геозащитните мерки и дейности, техническите изисквания за проектиране, изпълнение, експлоатация и поддържане на геозащитни строежи, сгради и съоръжения в свлачищни райони, определени с Наредба №12/03.07.2001 г. на МРРБ. Проектът е изработен съобразно ограниченията наложени от Министъра на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) при издаването на предварително разрешение по чл.96, ал.4 от ЗУТ с изх.№АУ-17-56/15.12.2014 г., а именно:

– при проектирането и извършването на ремонта, реконструкцията и модернизацията на сградите следва стриктно да се спазват изискванията на Наредба №12/03.07.2001г. за проектиране на геозащитни строежи, сгради и съоръжения в свлачищни райони, препоръките и заключенията в геотехническата експертиза и са посочени следните задължителните условия:

– недопустимо е извършване на ново строителство в имота;

– недопустимо е изпълнението на изкопни работи за промяна на фундаментите на съществуващите сгради и промяна на застроената площ и етажност на съществуващите сгради.

Реализацията на инвестиционният проект по част архитектура не е започнала.

По отношение на част Конструктивна заключенията на експертната комисия са:

1. Проектната даденост напълно отговаря на действащата нормативна уредба.

2. Конструктивна експертиза- дава точна преценка на съществуващата конструкция и указания за укрепване на същата до кота ±0.00.

3. Своеволие и напълно неспазване на конструктивния проект. Неизпълнена първа фаза на строителството- укрепване до кота ±0.00.

4. Некомпетентност от страна на изпълнителя за риска, който би се появил при това грубо нарушение на етапността на изпълнение на видовете СМР, изрично подчертани в част СК и Плана за безопасност и здраве (ПБЗ).

5. Допускане на хора, при изпълняване на разрушителните действия от страна на изпълнителя, в противовес с всички изисквания по безопасност на труда.

В частта План за безопасност и здраве изводите на комисията са:

1. Проектната даденост напълно отговаря на действащата нормативна уредба.

2. Извършване на СМР извън установеното работно време.

3. Грубо нарушаване на етапността, отразена в ПБЗ.

4. Допускане на работници на строителната площадка по време на извършващите се СМР от III етап – механизирано демонтиране и премахване на компрометираните конструктивни елементи.

5. Липса на координация между отделните изпълнители и проектантите по части СК и ПБЗ.

6. Безотговорност и липса на компетентност от страна на ангажираните строителни фирми и Координатора по безопасност и здраве, които без да уведомят проектантите са променили етапността на изпълнение на СМР.

Заключенията на експертната комисия сочат като причини, довели до аварията:

· Предприети некомпетентни действия за събаряне на съществуващата сграда.

· Саморазрушаването на съществуващата сграда е възможно единствено при загубване на устойчивостта на основни носещи конструктивни, което е осъществимо с изрязване на армировка и бетонното ядро на част от основните носещи конструктивни елементи. Това е довело до претоварване на останалите носещи конструктивни елементи и пълна загуба на устойчивост. Такава дейност води до моментално разрушаване.

· При изцяло механизирано премахване на конструктивни елементи, е недопустимо наличието на хора сградата. В ПБЗ изрично е подчертано, че по време на механизирания демонтаж не трябва да има работници в обсега на строителната площадка.

· Няма актуализиран комплексен план-график, изготвен от главния изпълнител на строежа, съобразно неговите възможности по отношение на работна ръка, механизация и технологии, съгласуван с подизпълнителите, при пряк контрол на Координатора по безопасност и здраве.

· Безотговорност и липса на компетентност от страна на ангажираните строителни фирми и Координатора по безопасност и здраве, които без да уведомят проектантите са променили етапността на изпълнение на СМР, като напълно са игнорирали етапа за укрепване и подсилване на конструкцията до кота ±0.00.

· Действия противоречащи както на изричната заповед на координатора по БЗ при изпълнение на строителството, така и на задълженията на изпълнителя, съгласно Наредба №2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР – Приложение 6, т.1 Извършване на специални видове работи при разрушаване на сгради и съоръжения.

Предстои утвърждаване на протокола на техническата експертна комисия и предоставянето му на посочените лица за изпълнение на дадените от комисията предписания за ликвидиране последиците от аварията.

Заинтересуваните лица могат да подават възражения по констатациите и заключенията на експертната комисия в 7-дневен срок. Едва след разглеждане на възраженията и уважаване на основателните от тях, ще бъде утвърден окончателно протоколът от обследването на аварията и вписаните указания и решения ще бъдат задължителни.

Коментирайте от Фейсбук

Отговорете

error: Съдържанието на trud.bg и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права.