Съдът отмени глоба от 10 000 лв на бензиностанция за некачествено гориво

Районният съд във Велико Търново отмени 10 000 лв глоба наложена от Държавната агенция по метрология и технически надзор на фирма, която има бензиностанция в старата столица. Наказателното постановление с крупната сума е признато за незаконосъобразно, въпреки приложените доказателства и направената експертиза на горивото в специализирана лаборатория. Проверката е била извършена през август миналата година. Инспекторите иззели контролна проба от 1700 литра по експедиционна бележка и от налично количество още 857 литра с доставчик "Лукойл България".

Според служителите от агенцията по показател "Дестилационни характеристики" горивото не съответствало на изискванията за качество. При изследването е бил получен резултат 219,8 °С при норма максимум 210,0 °С, отклонение с 9,8 °С над максимално допустимата стойност. Съгласно БДС при получен резултат от изпитването над 214,0 °С, продуктът не съответства на изискването за температура на край на кипене.Въз основа на издадения протокол от изпитване, от служители на Главна дирекция "Контрол на качеството на течните горива" към ДАМТН, е била изготвена експертиза за съответствие на течно гориво с изискванията за качество след арбитражно изпитване. "Тази експертиза е дала заключение, че изследваното гориво по изпитания показател и получения резултат не съответства на изискванията за качество съгласно Приложение № 1 от Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол", се казва в съдебното решение.

Магистратите обаче отменили солената глоба с мотива, че контролният орган не е представил достатъчни доказателства в подкрепа на издаденото постановление.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Административния съд във Велико Търново.

Коментари

Задължително поле