Варна сменя формулата за чистене на града

Премахване на графити, афиши и обяви, миене на мантинели и огради и модерна техника са сред новите изисквания към сметопочистващите фирми

Над 1,6 млн. лева са глобите, наложени на сметопочистващите фирми във Варна само за последните две години. Санкиите са за несвършена работа: преливащи контейнери, непочистени терени около тях, пръснат боклук след камионите и безброй други нарушения.

За сравнение - глобите за първите 8 години от изпълнението на договорите им са близки до нула. При това не защото градът е бил по-чист. Само един факт: оказва се, че в цяла Варна има само 2 машини за миене на улици, на преклонна възраст и със съмнителна ефективност.

Въпреки че градът е разделен на 5 района и всеки от тях е поверен на отделна фирма за „Когато бях избран за кмет, заварих концесионните договори със сметопочистващите фирми.

Една част от тях изтекоха в средата 2015 г., други са до началото на 2016 г. Вече има процедура за избор на нови изпълнители. В нея категорично са заложени изисквания за нови автомобили от висок евроклас, нови съдове, внедряване на подземни контейнери, увеличаване на кратността на сметопчистването. Още от встъпването ми в длъжност налагам сериозни санкции на фирмите, но резултатите не са задоволителни”, каза по темата за боклука досегашният кмет Иван Портних.

С нови условия и по-кратки срокове ще трябва да се съобразяват фирмите, които участват в обществената поръчка за чистенето на Варна. Ако досега задълженията им се свеждаха до извозване на боклука, организиране на метачки по улиците и почистването на снега, то в следващите 5 години те ще имат много повече задължения и по-строг контрол.

Като за начало ще трябва да се задоволят с по-краткия срок на договорите. Пет вместо 10 години. Това, според Иван Портних, ще направи по-ефективни мерките за контрол и санкции за чистотата на града.

Според изискванията, описани в новата обществена поръчка, фирмите трябва да събират и извозват боклуците от контейнерите и кошчетата, да събират тези, които са разпилени около тях, както и едрогабаритните отпадъци. Залегнало е условие за събиране на биоотпадъците и изхърлената растителност. Улиците, площадите, алеите, тротоарите, пешеходните зони трябва да се метат механизирано, а спирките, подходите към подлезите, паркингите, междублокови пространства - и ръчно, като се почиства и избуялата трева. В местата за обществено ползване трябва да се правят оборки.

За първи път в договорите, които почистващите фирми трябва да подпишат, е предвидено миене с автоцистерни на улици, площади, тротоари, спирки, паркинги, подлези, алеи. Досега тази дейност се извършваше спорадично, беше забравена за няколко години и отново въведена преди 2 въпреки старата и недостатъчна техника, с която, оказа се, разполагат В следващите пет години служителите, отговарящи за чистотата на града, ще трябва ръчно да премахват от улиците отпадъци като смеси за зимното обезопасяване, наноси, пясък, пръст, треви. Фирмите ще имат допълнителни задължения, като например да почистват пътните знаци и предпазните парапети и огради, платформите за инвалиди и майки с детски колички. Освен това те ще трябва да почистват и графити. Поставя се специално условие за почистване на рекламни и агитационни материали.

Още една новост в изискванията към фирмите е подробно описаната техника, с която трябва да разполагат - всички машини трябва да отговарят на минимален екологичен клас Евро-5. Тоест да са нови и модерни, а не след тях да се точи миризлива следа от изпразнените контейнери. Фиксирани са по-голям брой нови съдове за отпадъци, както и по-гъст график за изпразването и миенето им.

Графикът, по който се изпразват контейнерите на всеки от адресите в града, е достъпен он лайн. Така всеки варненец може да следи дали той се спазва и да подава сигнал за несвършената работа. Контролът пък ще бъде възложен на бъдещия общински инспекторат, който ще има всички правомощия за налагане на санкции по всички закони и наредби, осигуряващи ред в града.

"Надявам се пилотният проект, с който ще поставим 10 подземни контейнера за боклук в центъра на града, да се окаже успешен и да започнем поетапното му разширяване във всички райони", каза Иван Портних. Той припомни, че прибирането на боклука под земята ще сложи край на разпиляването му около казаните от вятъра, клошари и животни. Контейнерите няма да пречат на движението, от тях няма да се носи миризма, а и ще са много по-икономични, тъй като са 2 пъти по-големи от сегашните и ще се изпразват по-рядко.

Половината от план-сметка „Чистота” – около 10 млн. лв., ежегодно отиват за завода за отпадъци в Езерово. „Нужни са по-модерни технологии – вече има такива, които намаляват крайния отпадък до 3-5 %. Всичко друго може да се преработва - на метан, ток, пелети. И вместо да плащаме милиони, заводът може да въведе нови технологии и той да плаща на общината за това, че ползва боклука, от който печели след преработката му. Така ние ще имаме повече пари за поддържане на чистотата в града”, заяви кметът.

Един от най-мащабните европроекти, по които работи в момента община Варна, е регионалната система за управление на отпадъците, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“. Общата стойност на проекта е малко над 34,4 млн. лв. Собственият принос на общините Варна, Аксаково и Белослав възлиза на 7,4 млн. лв., но Варна поема близо 93% от разходите.

Първата клетка от регионалното депо ще е с площ от 52,715 декара и капацитет за почти 402 хил. тона отпадъци. В завършения си вид обектът ще включва инсталации за компостиране на „зелени“ и строителни отпадъци, пречиствателна станция, контейнер за съхранение на опасни отпадъци от домакинствата като луминисцентни лампи, батерии, акумулатори и „Регионалното депо е трайно решение за депонирането на отпадъците в областта“, коментира ефекта от проекта Иван Портних. Той е категоричен, че този начин на преработка ще сведе до минимум количеството на отпадъците, а така ще има предпоставки за намаляване на такса "Смет" или пък за освобождаване на финансов ресурс за почистване на градската среда.

Коментари

Задължително поле