11 района във Варна и Добрич с голям риск от наводнения

Във Варненска област има 8 района със значителен потенциален риск от наводнения през следващите 20 години, а в Добричко тези зони са 2. Това стана ясно при представянето на картите на районите под заплаха от наводнения, изготвена от Басейнова дирекция за “Черноморски район” (БДЧР).

Във Варненска област критичните зони, свързани с морето, са две, с обща дължина от 54 км: Варна-Белослав и Бяла-Обзор. Останалите заплашени райони са покрай речни корита и представляват площ от 168 км. Специалистите са изчислили, че на тези места пряко застрашени са около 1300 души, 550 дка жилищни райони, 1750 дка транспортна инфраструктура и 21 000 дка зелени територии.

Всички рискови райони в Добричка област са свързани с морето и са на територия от 55 дка. Те са в пространството между Каварна и Балчик. Евентуално наводнение би засегнало 135 души и 55 дка жилищни райони. Върху представените карти са показани неблагоприятните последици, при различни нива на риска. На базата на картите ще се предприемат планове за действие. Те ще бъдат изготвени до края на годината и ще бъдат поставени на обществено обсъждане. След това ще минат процедура по изработване на екологична оценка и ще бъдат одобрени от Министерски съвет. Правителството пък има задължение да изпрати окончателните варианти в Брюксел. Това се налага, защото ЕС няма да отпуска пари за превенция на наводнения за мерки, които не присъстват в съответните планове.

Коментари

Задължително поле