Бизнес климатът в страната се подобрява през октомври

През октомври бизнес климатът в страната се подобрява, след като през септември записа влошаване. Това показва ежемесечното проучване сред близо 4200 предприятия в страната, проведено от Националния статистически институт (НСИ).

Общият показател за бизнес климата* се покачва с 1,0 пункт през октомври, сравнено с предходния месец. За сравнение, през септември националната статистика отчете намаление на индикатора от 2,9 пункта. Данните за общия показател се получават на база информацията за четири отраслови показателя – за промишлеността, строителството, търговията на дребно и услугите.

В промишлеността се отчита подобряване на конюнктурата, като съставният секторен измерител нараства с 2,3 пункта спрямо предходния месец. За сравнение, през септември индикаторът отчете понижение от 4,8 пункта на месечна база. В очакванията на предприемачите в сектора за „следващите три месеца се наблюдава известен оптимизъм, макар и по-умерен в сравнение с предходната анкета“, посочват от НСИ. По отношение на продажните цени мениджърите очакват те да останат без промяна в следващите три месеца.

В строителството бизнес климатът също се повишава, като индикаторът тук расте с 0,6 пункта на месечна база, но не успява да преодолее спада от 4,8 пункта, отчетен през септември. Прогнозата на мениджърите в сектора за следващите три месеца са все още оптимистични, но не чак толкова, колкото са били месец по-рано. Относно продажните цени в сектора и тук виждането е, че ще останат без промяна в следващите три месеца.

Секторният показател за бизнес климата в търговията на дребно нараства с 1,3 пункта през октомври на месечна база. През септември индикаторът отчете намаление от 1,7 пункта. Този месец анкетираните са били по-оптимистични относно поръчките към доставчиците както от вътрешния, така и от външния пазар за следващите три месеца. Що се отнася до продажните цени в отрасъла, то ръководителите в сектора са на мнение, че те ще останат без промяна.

Единствено оценката на мениджърите в услугите е по-лоша в сравнение с предходния месец, показват още данните на НСИ за октомври. Секторният индикатор се понижава с 1,8 пункта, след като записа два месеца без промяна, а през юли спадна с 3,6 пункта. Мнението на ръководителите в сектора по отношение на настоящото търсене на услуги, а също и за следващите три месеца остават резервирани. И мениджърите в компаниите, занимаващи се с услуги, са на мнение че цените в сектора ще запазят нивото си през следващите три месеца.

Несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостатъчната търсене продължават да са причините за затрудненията пред компаниите.

*Показателят „бизнес климат” е средна геометрична на балансите на оценките за настоящата и за очакваната бизнес ситуация в предприятията през следващите шест месеца. Общият показател на бизнес климата е претеглена средна аритметична на четирите отраслови показателя за промишлеността, строителството, търговията на дребно и услугите.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Бизнес