Бедният север изостава все повече от богатия юг

Разликата в нивата на безработицата са близо два пъти

Средната годишна заплата в столицата е 6890 лева, в Силистра се задоволяват с 3289 лева

Различията по отношение на инфраструктура, инвестиции, заетост, демография, образование и здравеопазване между по-изостаналата Северна България и по-развитата южна част от страната се задълбочават. Това показва последното изследване на регионалните профили в България, което от няколко години се прави от Института за пазарна икономика (ИПИ).

Разликата между областта с най-високи и тази с най-ниски средногодишни доходи на лице от домакинството е вече над 2 пъти, каза Десислава Николова от ИПИ. Например средният столичанин получава 6890 лева годишно, докато в Силистра доходът е 3289 лева.

Според анализа на ИПИ българската икономика се възстановява с различни регионални темпове, като само в 9 от всички 28 области са достигнати предкризисните нива на брутния вътрешен продукт.

Икономистите отчитат подобрение на пазара на труда, като през 2014 г. коефицентът на заетост нараства в 19 от областите. В Северна България обаче нивата на безработица са 2 пъти по-високи от средните за страната - 18,1% за Враца и над 22% във Видин и Силистра.

Според експертите, ако се изключат София и Варна, второто тримесечие на 2015 г. е много слабо по отношение на броя на наетите и на практика може да се твърди, че има и съкратени работни места.

Градът с най-много инвестиции на глава от населението е столицата - с 9195 евро на човек, следвана от Бургас - с 5885 евро. Варна е с 3005 евро, а Пловдив - с 2436 евро на човек.

Областите Велико Търново, Кърджали, Хасково и Шумен са привлекли под 1000 евро на човек, което е 3 пъти по-малко от средното за страната. За доброто класиране на Бургас съществен принос имат инвестициите на „Лукойл Нефтохим“ и активното откриване на колцентрове. Освен това Бургас води и класацията по усвояване на европейски средства.

Данните показват още, че развитието на инфраструктурата напредва много бавно в цялата страна. Делът на пътищата в относително добро състояние се е увеличил през 2014 г. едва с 0,9 процентни пункта до 40,5% от пътната мрежа. Двойно по-висок е делът на пътищата в добро състояние в Сливен от средното за страната, докато в Русе, София, Хасково и Монтана под 1/3 от пътищата са с добро състояние на настилките.

Демографската ситуация като цяло е неблагоприятна, твърдят експертите.

По принцип по-висока раждаемост има в икономически по-развитите райони на страната. Единственото изключение от това правило са Сливен и Кърджали.

Икономически силните региони се представят силно и по отношение на образованието. Изключение от това правило е Велико Търново, където въпреки относително слабото икономическо развитие има традиция в университетското образование.

Заможен град - слаб съд

Колкото по-развита е икономически една област, толкова повече проблеми се срeщат в работата на правосъдната система и при регистрираните престъпления, обясниха експертите. Оказва се, че на всеки 10 хиляди столичани 145 са станали жертва на престъпление срещу собствеността при средно за страната 89. В София се отчитат с 18% повече престъпления срещу личността отколкото средно за страната. Най-малко престъпления се случват в Кърджали и Смолян.

Натовареността на наказателните съдии в Софийския градски съд е близо 2 пъти по-висока от средната. През 2013 г. всеки от тях е разглеждал средно по 15 дела на месец при 8,3 дела средно за страната.

Делът на висящите наказателни дела в София също е висок - 10,6%. Благоевград е областта с най-висок дял на висящи наказателни дела в страната за 2013 г.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Новини