Община Велико Търново е готова с нови проекти за 30 милиона лева

Община Велико Търново е готова с първата група нови проекти, с които ще кандидатства за европейско финансиране по оперативна програма „Региони в растеж”. Разработките следват интегрирания план за градско възстановяване и развитие и имат няколко цели: подобряване на градската среда в историческата стара част на града, благоустрояване на кварталите, ремонт и реконструкция на обществени сгради, включително чрез прилагане на мерките за енергийна ефективност, развитие на градската инфраструктура.

Общата стойност на готовите проекти е за над 30 милиона лева, като те ще бъдат внесени до Управляващия орган до 31 май догодина. Те бяха представени по време на дискусия, водена от кмета на Велико Търново Даниел Панов. Той обясни, че от групата готови проекти седем са за градска среда, четири – за образователна инфраструктура и два – за културна инфраструктура. С тях Община Велико Търново кандидатства за финансиране по първата от седемте приоритетни оси на ОП „Региони в растеж 2014-2020”. „Ще използваме всички възможни финансови механизми, за да реализираме и останалите проекти, по които работим с администрацията”, подчерта Даниел Панов.

Заложено е пълно преобразяване на квартал „Чолаковци” чрез ремонт на улици и осветление и облагородяване на междублоковите пространства. Реконструкция ще претърпи пешеходната пътека между кварталите Бузлуджа и Чолаковци. Предвидени са основни ремонти на детска градина „Рада Войвода”, както и на учебната сграда, двора и спортните площадки на СОУ „Владимир Комаров”. Същото се отнася и за читалище „Съзнание”. В крайната жилищна зона ще бъдат вложени общо 7,3 милиона лева.

Акцент е поставен и върху старата градска част на Велико Търново. Най-големият проект е за основна реконструкция на 39 улици, в осветление, парапети и подпорни стени. Той е за 15 милиона лева. По 2,5 милиона лева са заложени за пълна реконструкции на сградите на музей „Възраждане и учредително събрание”, Регионалната библиотека „П.Р.Славейков” и Археологическия музей. Създадени са също проекти за ремонти на детска градина „Пролет” и Хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий”. Изцяло обновен ще бъде площад „Съединение”, панорамните площадки за наблюдение по ул. „Стефан Стамболов”, както и обществената тоалетна на Самоводската чаршия. Последният проект е за изграждане на паркинг за 80 автомобила и 20 автобуса на ул. „Крайбрежна”.

Коментари

Задължително поле