Екоприложения за смарт телефони

Днес смарт устройствата са неразделна част от нас. Освен лесна връзка със света и забавление, те ни предлагат и практични мобилни приложения в различни сфери. Например за хората, които искат да живеят екосъобразно. Резките промени в климата и природните аномалии карат все повече хора да се замислят върху проблема. А чрез екоприложенията всеки може да открие достъпна и полезна информация за това как да спомогне за опазването на природата. Повечето от тях са безплатни, а тези, за които се изисква заплащане, са на символични цени.

Екохрани

Напоследък все повече хора търсят екологично чисти храни. Това създаде индустрия на стойност 72 млрд. щатски долара. Сред разнообразието от продукти, които се предлагат, за потребителите е трудно да се ориентират в пазара. Ето защо в чужбина са актуални мобилни приложения, които локализират сезоннорастящите храни в съответния регион или генерират резултати къде наблизо се отглеждат и продават екологично чисти храни.

Пестене на енергия у дома

Ако желаете на практика да направите нещо, за да намалите потреблението на енергия, специално приложение отчита кои уреди са най-енергоемки, за да може да се оптимизира използването им.
Част от домакинствата решават проблема, като ползват енергоспестяващи крушки. Те имат по-дълъг живот, а пестят 25-80% енергия. Откриването на подходяща крушка обаче е трудна задача. Ето защо Light Bulb Finder app предлага информация за различните видове.
Всъщност често уреди, които не хабят много ток, трупат излишни разходи за електричество. Например, когато зареждате телефона си, а той остава включен в контакта повече от необходимото. Това няма да ви се случва, ако ползвате Eco Charge. Приложението включва аларма, когато батерията на устройството ви е напълно заредена, за да го изключите веднага от контакта.

Рециклиране

Рециклирането е естествена част от бита на хората в някои държави. У нас обаче, макар да се популяризира активно, то не е широкозастъпено сред домакинствата. Донякъде това се дължи на липсата на адекватни условия и на изградена култура. Мнозина обаче както у нас, така и в чужбина, просто не знаят къде и как да рециклират определени стоки. Приложението iRecycle дава информация кои стоки са рециклируеми и предлага над 1,5 млн. възможности за преработката им. Recycle Bank пък разполага с търсачка, с която при посочване на даден материал, излизат резултати къде наблизо можете да го рециклирате.

Еко мобилни приложения в България

Част от приложенията за екосъобразен живот са подходящи по-скоро за потребителите в Западна Европа или САЩ, защото разполагат с бази данни само за определени държави. Но има и доста, които са напълно използваеми и за нашите условия.
Например Oroeco и #Climate предлагат съвети как да живеем природосъобразно или ни запознават с последиците за околната среда от начина ни на живот. GoodGuide пък категоризира популярни стоки, според това колко са полезни и какво влияние имат върху околната среда.

Особено популярни са и приложенията за споделено пътуване. При него непрофесионални шофьори превозват хора, с които имат общ маршрут. Спътниците делят помежду си разходите, без никой от тях да се облагодетелства финансово, и същевременно се намалява вредното въздействие върху околната среда. От края на миналата година бе разработено и родно такова приложение - Aha!Car, с подкрепата на Министерството на околната среда и водите. То е безплатно и предлага търсачка за маршрути. При вписване на начална и крайна точка автоматично прехвърля потребителите към списък с всички публикувани обяви за търсения маршрут.

SmartBirds пък е приложение на Българското дружество за защита на птиците. Съдържа информация за дивите птици у нас, определител на гнездящите в България видове със снимки и карти с разпространението им. Приложението дава описание и координати на защитените зони за птиците от мрежата Натура 2000. Разполага и с електронен дневник за записване на наблюдаваните видове и техните координати.

Ново дръвче - $ 0,99

По данни на световни екоорганизации като WWF и FAO между 12 и 15 млн. хектара гори се изсичат в световен мащаб всяка година. За сравнение едва 5 млн. хектара годишно се залесяват. С A Real Tree всеки може само с няколко клика и срещу 99 цента, да посади дърво. Приложението работи в сътрудничество с организации, занимаващи се със залесяване. Всеки път, когато потребител го изтегли срещу съответната сума, то подава сигнал до някоя от организациите, а оттам засаждат по едно дърво.
Засега страната ни е на твърде ранен етап в развитието и използването на мобилни приложения за екосъобразен живот. Тенденцията обаче сочи, че това е област, която тепърва се разраства, тъй като “зелената” идея набира все повече последователи.

Коментари

Задължително поле