Ректорът на Русенския университет стана почетен доктор в Казахстан

Ректорът на Русенския университет /РУ/ чл.-кор. проф. Христо Белоев стана "Доктор хонорис кауза" на Казахския национален аграрен университет /КАЗНАУ/, съобщиха от ректората. Той е удостоен с почетната титла за приноса му в развитието на висшето образование, науката и съвместните дейности между двете висши училища.

Чл.-кор. проф. Христо Белоев е получил и златния медал на Казахския университет. Вечнозелено дърво в Алеята на почетните доктори на КАЗНАУ ще стои с табела с името на ректора на РУ.

Контактите между двата университета са от 2011 г., когато е подписан договор за сътрудничество и развитие. Те подготвят съвместно докторанти и магистри, обменят опит и правят общи научни конференции. В момента чл.-кор. проф. Христо Белоев е ръководител на петима докторанти от КАЗНАУ и на още трима от други научни институции в Казахстан.

При визитата си в Казахстан той е подписал меморандум за сътрудничество и с ръководството на Алматинския технологичен университет. Негови студенти от магистърска степен по Информационни системи ще могат да се обучават един семестър в Русенския университет по програмата Еразъм+.

Коментари

Задължително поле