Шефът на ГДБОП: Наблюдаваме 280 банди с 1200 членове. Престъпните босове са на квартално ниво

- Главен комисар Спиридонов, ГДБОП бе върната в МВР в края на февруари. Изминаха девет месеца, успяхте ли да включите работата на пълни обороти?

- Реално ГДБОП има ефективна дейност от началото на юни месец. Дотогава се изпълняваха всички заповеди по отношение на преминаване на служителите от ДАНС в ГДБОП, преструктурирането и т. н. Структурата на ГДБОП към момента е около 600 души. През 2013 г. съставът бе 1030 души. На базата на сериозен анализ решихме секторите в страната да бъдат намалени на 18 от 28. Целта е структурата да е компактна и ефективна. По всяко едно досъдебно производство надзорът се извършва от специализираната прокуратура. Общият брой на досъдебните производства в ГДБОП са 223. Новообразуваните досъдебни производства са 54. 22 са дошли от други структури - ДАНС, митници, Национална полиция. 32 досъдебни производства е продуктът на ГДБОП от началото на юни. Мога да ви уверя, че това е доста сериозен резултат за нова структура. През това време получаваме и много сигнали от наши партньорски служби. По линия на трансграничната престъпност до момента в ГДБОП са отправени повече от 2000 запитвания, по които сме провели оперативно издирвателни мероприятия и сме върнали отговори на колегите от Европа или друга точка на света.

- Срещате ли трудности в работата си?

- Направили сме три предложения до министъра на вътрешните работи. В чл. 39 от Закона на МВР е изложена нашата компетентност. Колкото е добър за дейността на ГДБОП, толкова ни създава и някои пречки в работата. А именно фактът, че в този член е заложена основната дейност - противодействие на организирани престъпни групи. В оперативно-издирвателната дейност невинаги работата по една организирана престъпна група започва от това тя да бъде окомплектувана като такава. В 99% от случаите работата по една банда започва от работата по едно лице. В тази връзка сме предложили да работим по лице, за което може да се предполага, че е член на организирана престъпна група. Пример - човек, който има тайник в автомобила и прекарва наркотик, не е сам. Второто ни предложение е да бъде променена и формулировката за работа по линия на корупцията в държавния апарат. Много малко като брой са случаите, които съществуват в практиката държавни служители да са направили организирана престъпна група с цел корупционни деяния. Третото предложение е свързано с предизвикателството, което е пред страната ни и Европа - трафикът на мигранти. Компетентността ни е свързана единствено и само с трафик на хора, свързани със сексуална и трудова експлоатация и търговия с органи. Затова ние считаме, че потенциалът ни като структура може да бъде полезен за държавата. Поради тази причина искаме да ни бъде дадена и такава компетентност, за да работим по линия на трафик на мигранти или незаконно преминаване на границата. Въпреки тези трудности ГДБОП изпълнява доста успешо поставените задачи.

- Колко са организираните престъпни групи в България?

- Със структурирането на ГДБОП предприехме сериозен анализ по това да изведем лицата - физически и юридически, които влияят на оперативната обстановка. Общата цифра е, че към момента има около 1200 лица в цялата страна, които са в структурите на 280 престъпни групи. Спрямо тях сме предприели оперативни мероприятия, много от тях са под оперативен контрол и се работи активно.

- С какво основно се занимават те?

- Като членове най-многобройни са по линия на контрабандата, на разпространението на наркотици, трафик на културно-исторически ценности.

- Има ли изявени босове?

- В годините назад събирането на печалбите от престъпления беше централизирано. Вече няма такива структури, ако имате предвид ВИС и СИК. Към момента тази централизация е на “квартално” ниво. Има изявен лидер само на местно, квартално ниво. Много от бившите босове напуснаха страната, други преминаха към съвсем други дейности.

- Работите ли и по международни престъпни групи с българско участие?

- Работим активно. За съжаление българи продължават да участват в трафик на наркотик от Латинска Америка. Те са на ниво логистика - осигуряване на хора, които да прекарат стоката през океана - от едно място на друго, да изградят тайници и т. н. Имаме и сигнали от Италия както за пране на пари, така и по линия на наркотици.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Крими и право