В Североизточна България харчили по-малко ток за празниците

Близо 5% по-малко ток са консумирали клиентите на Енерго-Про през периода 31 декември - 3 януари в сравнение със същите дни година по-рано. Това показват данните на компанията, която доставя електроенергия на 1.1 милиона потребители в областите Варна, Велико Търново, Габрово, Русе, Силистра, Добрич, Разград, Търговище и Шумен. За четирите почивни дни около Нова година общото количество консумирана електрическа енергия от клиентите на дружеството е било близо 81 хил. мегаватчаса. През същите дни година по-рано са били потребени малко над 85 хил. мегаватчаса. Най-сериозен е спадът на потреблението в област Силистра. Единствено в област Разград се наблюдава по-висока консумация на електрическа енергия спрямо същия период преди година.

За разлика от миналогодишните празници, когато най-високо потребление беше отчетено в последните часове на 2014 г., сега консумацията на електроенергия е била най-голяма на 3 януари. Заради топлото време в дните около Коледа отново беше регистриран спад в потреблението на ток в сравнение със същия период на 2014 г.

Общото електропотребление през новогодишната нощ достигна малко над 127 хил. мегаватчаса, а товарът в системата - 6767 мегавата при среднодневни температури от -5 градуса. Потреблението е с близо 6% по-ниско от това на 31 декември 2014 г., когато е било 135 хил. мегаватчаса при същите температурни стойности.

По-ниско от година по-рано е и потреблението на електроенергия през първия ден от 2016 г. То достигна близо 115 хил. мегаватчаса при товар на системата от 5656 мегавата при среднодневни температури от -7 градуса. На 1 януари 2015 г. електропотреблението е било малко над 120 хил. мегаватчаса, а товарът - 5816 мегавата при среднодневни температури близки до тазгодишните. Така вчера в 19 часа, когато е пикът на потреблението, е регистриран спад от близо 5% в сравнение с 2015 г.

От другото електроразпределително дружество - EVN уточниха, че няма населени места в обслужвания от тях район с нарушено електрозахранване поради влошените от 04.01.2016 г. метеорологични условия.

Коментари

Задължително поле