КЕВР проверява „Овергаз”

Комисията за енергийно и водно регулиране започва извънредна проверка на изпълнението на лицензионните задължения и финансовото състояние на „Овергаз Мрежи“ АД.

Регулаторът следи внимателно развитието на възникналата ситуация около доставките на природен газ от „Газпром Експорт” за „Овергаз Инк” след 1 януари 2016 г., съобщи председателят на комисията доц. Иван Иванов.
Той е в постоянен контакт с представители на институции и организации в отрасъла и с всички заинтересовани страни, ангажирани за разрешаването на въпроса.

По този повод на 4 и 5 януари 2016 г., по искане на КЕВР, бяха изслушани представители на ръководствата на „Булгаргаз“ ЕАД и на „Овергаз Мрежи“ АД. Членовете на Комисията бяха информирани за постигнатата договореност между двете компании, която гарантира непрекъснатост на доставките на природен газ за крайните битови и стопански потребители на „Овергаз Мрежи“ АД. На проведените срещи Комисията за енергийно и водно регулиране оцени високо положените усилия от страна на „БЕХ“ ЕАД, „Булгаргаз“ ЕАД, „Булгартрансгаз“ ЕАД и „Овергаз Мрежи“ АД за разрешаване на възникналия проблем. По настояване на КЕВР, „Булгаргаз“ ЕАД и „Овергаз Мрежи“АД поеха ангажимент да информират регулатора при всяка промяна на ситуацията.

В случай на възникнала необходимост, Комисията за енергийно и водно регулиране има готовност да изпълни функциите си съгласно действащото законодателство, в рамките на своята компетентност.

Коментари

Задължително поле