Синдиците на КТБ обявиха фирмите и лицата с цесии

Синдиците на Корпоративна търговска банка публикуваха списък на физическите и юридическите лица, които са съобщили за прехвърляне на вземането си или са направили волеизявление за прихващане след поставянето на банката под специален надзор. Списъкът е изготвен от синдика на КТБ АД (н) съгласно изискванията на чл. 62, ал. 12, т. 3 от Закона за кредитните институции (ЗКИ) и е предоставен на ФГВБ в регламентирания от закона срок.
В изпълнение на разпоредбите на чл. 62, ал. 16 от ЗКИ списъкът е публикуван на интернет страницата на ФГВБ, раздел КТБ АД (н).

От него става ясно, че БЕХ е изчистил вземания за 21 млн. лева и 4.2 млн. евро. „Мини Марица Изток” и ТЕЦ „Марица Изток” 2 са направили прихващания, съответно за 4.2 млн. евро и 21.5 млн. лева.
Много държавни компании също са в списъка на дружествата, прехвърлили вземанията си, сред тях са "Булгаргаз" и БДЖ "Товарни превози”, както и БФБ и Централния депозитар.

Сред фирмите с прихващания са и компанията Гриша Ганчев "Елит Петрол", която е извършила серия прихващания за 12.7 млн. щ.д., 2.7 млн. евро и 40 млн. лева.
"Литекс моторс" е уредил 47 млн. лева и 15.5 млн. евро. "Нафтекс Петрол" има прихващия за 1.8 млн. лева, 1.3 млн. лева и 9.9 млн. долара.

Сред фирмите са и близките до Цветан Василев - "Дунарит", която е направила прихващания за 18.7 млн. лева, 29.8 млн. евро и почти 5.2 млн. долара, и "Авионамс".
И други компании, свързвани с Василев, също са уредили дълга си чрез прихващания. Сред тях са "Сана Спейс Хотел Хисаря", "Хелт енд Уелнес", "Корси Маунтин Резорт", "Костенец ХХИ," Инфраструктурна компания, "Компекс Енержи", " Партнер лизинг”, „Планасат", "Гипс", Русенска корабостроителница Запад, както и "Телиш "АД. Самият Василев чрез "Бромак" е направил цесия за 41 млн. лева.

Коментари

Задължително поле