НКЖИ купува самолетни билети за 600 хил. лева

Държавното предприятие „ Национална компания Железопътна инфраструктура” дава над 600 хиляди лева за самолетни билети и хотелско настаняване, показва поръчка на сайта на Агенцията по обществени поръчки.
В обявлението държавната компания търси фирма, която да предоставя туроператорски услуги, които включват осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багажи, хотелско настаняване, визи и медицинска застраховка при служебни пътувания в страната и чужбина на служители й за срок от 3 години

Обявената цена е 540 000 лева, но без ДДС.

Участникът трябва има успешно изпълнена минимум една услуга през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата с предмет еднакъв или сходен с предмета на поръчката. Под „предмет еднакъв или сходен с предмета на поръчката” се разбира услуги за предоставяне на туристически услуги, включващи осигуряване на самолетни билети и хотелско настаняване.

Фирмата трябва да осигури минимум двама служители, всеки притежаващ сертификат за работа с резервационна система Амадеус или еквивалентна, като всяко от лицата трябва да има минимум тригодишен опит като агент по продажба на самолетни билети, медицински застраховки, резервиране на хотелски услуги.

Изборът ще е на база икономически най-изгодна оферта, като най-голяма тежест ще има показателят такса за обслужване, уточняват от компанията.

Коментари

Задължително поле