Топят съдии за закъснение

Ако съдия закъснее с повече от 15 минути за заседание, секретарят да го докладва незабавно в служба „Съдебни секретари“. Чакащи адвокати и граждани също могат писмено да се оплачат от магистрата. Това гласи заповед на шефа на Софийския районен съд (СРС) Методи Лалов.

Името на прегрешилия съдия след това ще се отнесе до ресорния зам.-председател на СРС, пише още Лалов. Според него заповедта ще пресече порочната практика съдии да закъсняват за дела и да насрочват заседания извън посочените им дати, което възпрепятства осигуряването на съдебни зали.

Лалов възразява и на онези съдии, които неоправдано насрочват заседания, за които е ясно, че ще продължат след 17 ч. Това ангажира администрацията в извънработно време, казва той.

Заповедта предвижда да се изготвя график на делата, който да е достъпен на сайта на СРС 24 часа преди провеждането им.

Дни преди Нова година Лалов забрани на дамите в черна тога да носят обувки на прекалено високи токчета и прекомерно къси поли.

Коментари

Задължително поле