Автор на кръстословици осъди издател за 2247 лв.

Съставител на кръстословици осъди издател от Велико Търново за 2247 лв. от авторски права. На 1585 лв. от тази сума възлиза главницата, а 662 лв. е мораторната лихва по иска.

По казуса се е произнесъл Окръжният съд в старата столица, който е постановил на Г.Х. да се издължат и разноски по делото в размер на 1399 лв.

Претенцията на автора е за неполучен хонорар от 5 лв за всяка от общо 317 публикации. Те са за периода от януари 2011 до януари 2012 година.

Магистратите са отредили и виновното юридическо лице да разгласи за своя сметка диспозитива на съдебното решение в два всекидневника и в определен от съда часови пояс на телевизионна станция с национално покритие. Съдът е разпоредил обявлението да е в обедните новини по "Канал 1" на БНТ.

Решението може да се обжалва пред Апелативния съд във Велико Търново в 14-дневен срок.

Коментари

Задължително поле