10% ръст на постъпленията от местни данъци във Велико Търново

Висок ръст на постъпленията от местни данъци и такси за 2015 г. сочат предварителните изчисления на Община Велико Търново. Данните показват, че за момента приходите са в размер на около 17,4 милиона лева.

"Заложеният план бе за 16 милиона лева, като очакваното преизпълнение ще е с близо 8,9%. Още по-голям е прогнозираният ръст на годишните постъпления от местни данъци и такси спрямо 2014 г. Тогава в местната хазна са внесени общо 15,8 милиона лева. С настоящите постъпления повишението се очаква да бъде около 10%", обясниха от общинската администрация в старата столица.

Според изчисленията от такса смет в общинския бюджет са влезли над 6,1 милиона лева, от данъка върху сградите - над 4,8 милиона лева, от налога върху автомобилите - около 2 730 000 лева, а от данъка, който се дължи при сделките за покупко-продажба на недвижими имоти, реализирани на територията на община Велико Търново - над 2,8 милиона лева.Под формата на туристически данък са внесени 144 000 лева.

"Преизпълнението на годишните приходни планове се превърна в устойчива тенденция. Към 30 септември 2015 г. заложената събираемост на местни данъци и такси бе покрита на 88% с постъпления от около 13,2 милиона лева. Постоянното увеличаване на постъпленията без да се повишават ставките съществува още от първия мандат на кмета на община Велико Търново Даниел Панов", изтъкват от кметството.

В периода 2012-2015 г. приходите от местни данъци и такси са се повишили от 14 милиона лева до 17,4 милиона лева на година. Затова бюджетната прогноза на Общината предвижда запазване на размерите им до 2018 г. включително.

"Община Велико Търново и Общинска данъчна служба наложиха строга финансова дисциплина и предприеха действащи мерки спрямо некоректните граждани и представители на бизнеса. Предприети са всички законови действия за събиране на забавените задължения за местни данъци и такси", припомнят от общинската управа.

Първата стъпка е издаването на актове за установяването на този тип дългове и покана за погасяването им. Следва завеждане на дела от частни съдия-изпълнители, по които са извадени и изпълнителни листи. Само към деветмесечието на миналата година постъпленията т.нар. "стари данъци" са за над 2,1 милиона лева. До Националната агенция по приходите са изпратени преписките за 50 нередовни платци. Сред тях няма обществените организации и държавни институции.

Коментари

Задължително поле