Професор иракчанин единствен у нас стана два пъти доктор на науките

Иракчанинът проф. Карим Наама от ВТУ „Св.Св.Кирил и Методий” за втори път стана доктор на науките и е единствен в България, който придобива две научни степени в различни области.

Той е възпитаник на Стопанска академия „Д. А. Ценов” в Свищов и дългогодишен преподавател в икономическия ВУЗ. В момента е преподавател в катедра „Икономическа теория и международни икономически отношения” към Стопанския факултет на великотърновския университет.

През 2009 г. проф. Наама станал доктор на икономическите науки след защита пред специализиран научен съвет и тогавашната ВАК на дисертационен труд „Генезис на собствеността и влияние на приватизацията върху развиващи се страни по примера на Арабска република Египет”.

Наскоро професорът получил и дипломата си за доктор на политическите науки след като защитил в Софийския университет, катедра Политология, дисертационен труд на тема „Промяната в Арабска Република Египет след „ерата Хосни Мубарак”: аспекти и перспективи”.

Проф. дин и дпн Карим Наама е експерт по проблемите на Близкия Изток и арабските страни, поддържа добри контакти с представители на българската и арабската дипломация у нас и чужбина.

Чрез неговото посредничество и сътрудничество, Стопанска академия и ВТУ развиват академично и културно сътрудничество с Университет „Суецки канал” в град Исмаилия, Египет, където проф. Наама чете лекции, както и с академичната общност в Ирак.

Карим Наама стартирал образованието си в България през 1984 г.в Стопанска академия, където завършил специалност „Икономика и управление на промишлеността” с отличен успех. От тогава до днес живее в Свищов със семейството си.

„Това е пътят към истинската наука. Напоследък тя много се комерсиализира и се превърна бакалия”, коментира пред „Труд” проф. Карим Наама.

Коментари

Задължително поле