Износът за трети страни намалява през ноември

През ноември 2015 г. износът на България за трети страни намалява с 4.3% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1.347 млрд. лeвa. Това сочи статистика на Националния статистически институт (НСИ). Вносът на България от трети страни за единайсетте месеца на 2015 г. намалява с 5.8% спрямо същия период на 2014 г. и е на стойност 17.0 млрд. лeвa (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Украйна.

Вносът на България от трети страни намалява с 1.6% през ноември спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1.529 млрд. лeвa.

През периода януари - ноември 2015 г. износът на България за трети страни се увеличава с 0.4% спрямо същия период на 2014 г. и е в размер на 15 млрд. лeвa. Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Сърбия, Руската федерация, бившата югославска република Македония, САЩ и Сингапур, които формират 54.1% от износа за трети страни.
Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни през периода януари - ноември 2015 г. е отрицателно и е на стойност 1 989.8 млн. лeвa. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и възлиза на 792.8 млн. лева.

През единайсетте месеца на 2015 г. в сравнение със същия период на 2014 г. най-голям ръст е отбелязан в секторите „Разнообразни готови продукти, н.д.” (49.2%) и „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход” (44.4%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти” (20.9%).

При вноса най-голямо процентно увеличение е отчетено в секторите „Храни и живи животни” (34.0%) и „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход” (28.4%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн” (29.1%).

Коментари

Задължително поле