Делото за фалита на КТБ стигна до Конституционния съд (обзор)

Върховният касационен съд (ВКС) спря делото за фалита на Корпоративна търговска банка (КТБ) и поиска Конституционният съд (КС) да обяви за противоконституционни два текста от Закона за банковата несъстоятелност (ЗБН). Причината - те нарушават правата на акционерите като страна в процеса.

Става дума за чл. 16, ал. 1, който гласи, че право на жалба имат само квесторите или синдиците, а на протест - прокуратурата, както и за чл. 11, ал. 3, според който банката се представлява в процеса от квестори и синдици, назначени от централната банка и Фонда за гарантиране на влоговете. Така, макар и страни в делото за несъстоятелност, акционерите, които имат над 5% от капитала на банката и фонда, нямат право на жалба.

Върховните съдии сочат, че по чл. 56 от конституцията всеки гражданин има право на защита, когато са нарушени неговите права и интереси. А по чл. 122, ал. 1 и чл. 121, ал. 1 гражданите и юридическите лица имат право на защита във всички форми на процеса, а съдилищата осигуряват равенство и състезателност на страните.

Акционерите имат право на равенство според конституцията, а нямат според ЗБН, коментират юристи. Това, че делото за фалита на КТБ е спряно, няма да се отрази на производството по несъстоятелността. Така е, защото решението на Софийския апелативен съд от юли м.г., определящо за начална дата на неплатежоспособността 20 юни 2014 г., вече се изпълнява.

Делото стигна до ВКС по жалби на изпълнителните директори на КТБ. То ще бъде размразено след решението на КС.

Коментари

Задължително поле