КЕВР: В повечето градове пият мръсна вода

Последните данни показват, че в много малко градове качеството на водата е добро и отговаря на изискванията. Това каза на пресконференция председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов във връзка с приетите наредби за качеството и цените на ВиК услугите.

Иванов и допълни, че в наредбите има 29 параметъра, по които ВиК операторите трябва да изготвят своите бизнес планове.

Комисията няма да допусне шоково увеличение на цената на водата, каза още председателят на КЕВР.

Той напомни, че прагът на поносимост, който спрямо действащите наредби, беше 4 процента от средния месечен доход на домакинството, което прави 2, 6 куб. метра на глава от населението, беше сведен на 2,5 процента.

По думите му комисията с голямо внимание ще разгледа и ще се произнесе върху бизнес плановете на ВиК операторите за периода, който започва от 1 януари 2017 година. В тях ще бъде заложено ниво на цената за всеки район на страната и за всеки отделен оператор в рамките на календарна година, като ще има възможност за корекции на цените.

Приетите наредби са за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги и за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги. „Съставянето, съгласуването и предлагането на наредбите е задължение на КЕВР", заяви председателят на регулатора.

По думите му, наредбите са разработени със съдействието на Световната банка и са съобразени с методологията на международната водна асоциация. Екипът на КЕВР е работил по тях една година. Той поясни, че е проведено обществено обсъждане с активност, както от организации, така и от общността.

Коментари

Задължително поле