Община Пловдив купува нови контейнери за смет за 200 000 лв.

Община Пловдив обяви обществена поръчка за закупуването на нови контейнери за разделно събиране на биоотпадъци, компостери за домашно компостиране, контейнери и везна за оборудване на площадка за предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата и специализирани съдове/кошчета за кучешки екскременти, оборудвани със средства за почистване.

Общата стойност на поръчката не трябва да надвишава 200 000 лв. и то с включен ДДС. Документи за участие в конкурса се приемат до 4 февруари в Община Пловдив, където на 5 февруари ще бъдат отворени получените оферти.

Коментари

Задължително поле