Съдия по делото КТБ си направи отвод

С определение от 19 януари съдия Иво Дачев си направи отвод за разглеждането на търговското дело за несъстоятелност на КТБ. Делото ще бъде преразпределено публично на 21 януари, съобщиха от СГС.

"В определението на съда се казва, че в хода на производството в медиите са изнесени твърденията, че на определени лица, още преди преразпределението на настоящото дело е бил известен съдията, на когото то ще попадне. Макар и неподкрепени с каквито и да е било доказателства, тези твърдения създават представи, разклащащи убеждението в обществото за справедлив и прозрачен съдебен процес", се посочва в съобщението.

"Вярата в справедливостта е сред основните ценности на всяко съвременно демократично общество. Страните по всяко дело имат право на справедлив съдебен процес, разгледан от независим и безпристрастен съд, а обществото трябва да бъде твърдо убедено, че делото, в случая за несъстоятелността на „КТБ" АД, се разглежда обективно, като решенията на съда ще бъдат основани единствено на закона", допълва от СГС.

Коментари

Задължително поле