Фирми с дългове към хазната аут от обществените поръчки

Фирми, които имат данъчни задължения и неплатени осигурителни вноски към държавата и към общината, няма да могат да участват в обществени поръчки. Това приеха депутатите, като гласуваха на второ четене текстове от проекта на нов закон за обществените поръчки.

Задълженията обаче не се взимат предвид, ако са в размер не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година.

Задължително ще бъдат отстранявани и кандидати, които имат присъда за участие в престъпни групи, подкуп, престъпления против данъчната и финансовата дисциплина, престъпления против стопанството и собствеността, злоупотребата с детски труд. Основания за задължително отстраняване са и установени нарушения, свързани с екологичното, трудовото или социалното законодателство при изпълнение на обществена поръчка.

Цялата процедура по обществените поръчки ще се извършва електронно, предвиждат още новият закон.
За целта ще се използва единна национална уеббазирана платформа.
Чрез нея трябва поетапно да се автоматизират процесите на подаване на оферти, оценка, класиране, сключване на договор, фактуриране и разплащане.

Парламентът въведе стойностни прагове, съобразени с европейски директиви, за възлагане на обществени поръчки. Изключение ще се прави само за прага за строителство, за който се въвежда по-ниска стойност. Въпреки че в директивите прагът за обявяване на поръчки за строителство е близо 10 млн. лв., за България той наполовина - 5 млн. лв.

Обществени поръчки няма да се прилагат при поръчки за купуване на програмно време или осигуряване на предавания, които се възлагат на доставчици на медийни услуги, записаха още депутатите.

Предвидена е и възможност за съвместно възлагане на обществени поръчки от двама или повече възложители.

Коментари

Задължително поле