Съдят фермерка - мамила с фалшиви документи, за да вземе евросубсидия

Жена от Белица ще бъде съдена, след като бе хваната в измама, за да ползва евросубсидии. Фермерката Р.Ш. се призна за виновна и сключи споразумение с благоевградската прокуратура, което бе внесено в съда.

Разследването е установило,че на 18 ноември 2013 г. тя посетила Държавен фонд „Земеделие” в Благоевград като кандидат за подпомагане по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” по Програма за развитие на селските райони 2007-2013г

. Жената представила неверни сведения , за да получи средства в размер на 24 446 лв. за първо плащане от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони. Фермерката показала фалшив документ, че има успешно завършен курс на обучение от 150 часа на тема „Трайни насаждения“, проведен от Национална служба за съвети в земеделието. Към заявление за подпомагане по мярка 112 е приложила и удостоверение за завършен курс на обучение по мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания”.

За представяне на неверни сведения, за да получи средства от европейски фондове, законът предвижда наказание „Лишаване от свобода до една година и глоба от хиляда до три хиляди лева”. Ако съдът одобри споразумението между измамничката и прокуратурата, то фермерката ще получи по-лека присъда.

Коментари

Задължително поле