Шестокласници завършват, без да знаят за Средновековието. Турско робство, иго или съжителство - зависи от учебника

Сегашният випуск на шестокласниците ще завърши образование със сериозни дупки в знанията си заради новата реформа в учебните програми. Истината се разбра при представянето на промените по история. Заради смяната на стария и новия учебен план шестокласниците няма да учат цялото Средновековие. Експертът по история на МОН Радостина Николова предположи, че в 8-и клас, когато е предвидено да се учи световната история, ще могат да се добавят допълнителни уроци по Средновековие. Вероятно подобни пропуски заради препокриване на стар и нов учебен план има и по другите предмети.

Другата промяна дава пълна свобода на авторите на учебници да пишат и тълкуват историята, както си решат. Учебната програма не дава никакви насоки дали у нас ще се учи за робство, иго, владичество, и в какъв контекст. Същото важи и за периода на социализма, който е описан с общото „политическата система след 1944 г“. Тъй като вече няма да има ограничение на броя и вида учебници, дали е имало турско робство у нас, или не ще зависи само от разбирането на авторския колектив. Как обаче този учебник ще бъде оценен от МОН, че отговаря на учебната програма, не стана ясно. „Дава само нормата, а специалистите ще коментират историческата наука. Ако има спор, БАН ще решава“, каза Николова. В БАН обаче учените защитават различни научни тези.

Спорната тема е наречена "Османската империя и българите" (сега е владичество). Тя е разделена на две основни части - първата е за политическото устройство на системата, а втората за „мястото на българите в нея“. Тук се учи за съпротивителните движения на българите, но и за "съжителството между традициите на християни и мюсюлмани в този период в празници, обичаи, облекло, храна". Новото понятие, което се въвежда е „толерантност“.

ОЩЕ ПРОМЕНИ

Християнството сменя православието

Покръстването на българите, православието, разликите между нас и католицизма са сменени с общия термин „християнизация“. Мотивът - понятието „включва по-дълбок и цялостен процес на заселването на християнството по нашите земи“. Авторите на учебниците решават сами кои исторически личности да включат и как. Промяната по история е следната: Античност в пети клас, Средновековие от V до ХVІІ в. - в шести клас. Следващият клас е посветен на България от ХVІІ до ХХІ в., после е световната история от ХVІ до ХІХ в., в девети клас е световната история през ХХ и ХХІ век, а в 10-и клас е история на България.

Коментари

Задължително поле