Повече българи пътували в чужбина за празниците

Пътуванията на български граждани в чужбина през декември 2015 г. са 309.0 хил., или с 15.4% над регистрираните през декември 2014 година, показват данните на НСИ.

Повече пътувания има към Италия - със 79.5%, бившата югославска република Македония - с 69.0%, Испания - с 32.9%, Румъния - с 30.8%, Австрия - с 25.7%, Германия - с 12.5%, Турция - с 11.3%, Гърция - с 10.5%, Сърбия - с 3.8%, и други.

Същевременно намаляват пътуванията към Русия - с 15.6%, Франция - с 9.5%, Обединеното кралство - с 8.7%, Полша - с 1.3%, и други.

Най-често българите са пътували с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 47.8%, следвани от пътуванията със служебна цел - 29.1%, и пътуванията с цел почивка и екскурзия - 23.1%. В сравнение с декември 2014 г. e регистрирано увеличение при пътуванията по всички наблюдавани цели: със служебна цел - с 26.9%, с цел почивка и екскурзия - с 20.4%, и с други цели - със 7.4%.

През декември 2015 г. с други цели са били 76.1% от пътуванията към Румъния и 65.3% - към Турция. Пътуванията със служебна цел към Полша са 68.7%, а тези към бившата югославска република Македония с цел почивка и екскурзия са 37.1% от всички реализирани пътувания на български граждани към тези страни.

В същото време посещенията на чужденци в България са 441.3 хил., или с 2.6% над нивото от декември 2014 година. Регистрирано е увеличение при пътуванията с цел почивка и екскурзия - с 25.8%, и със служебна цел - с 12.0%, докато тези с други цели намаляват с 12.0%.
От общия брой чужденци, посетили България през декември 2015 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 51.2%, или с 2.3% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Намаление е регистрирано при посещенията на граждани от Франция - с 16.8%, Полша - с 16.4%, Обединеното кралство - с 10.8%, Германия - с 6.8%, Чехия - с 2.2%, и други. Същевременно се увеличават посещенията на граждани от Австрия - с 3.3%, Унгария - с 2.0%, Италия - с 1.8%, Холандия - с 1.8%.

Посещенията с цел почивка и екскурзия формират 94.5% от всички посещения на граждани от Израел и 84.4% - от бившата югославска република Македония. Служебните пътувания са 68.2% от всички посещения на граждани от Испания и 52.8% - от Италия, а с други цели са 79.3% от посещенията на граждани от Румъния.

Коментари

Задължително поле