Община Шумен ще харчи над 58,396 млн. лв.

Общинските съветници на Шумен приеха бюджета за настоящата година в размер на 58 396 422 лв. Това е с 463 000 лв. повече от предходната година. В сесийната зала 33-ма съветници гласуваха "за", 7 от БСП бяха "въздържал се", а "против" бе един от "Атака". Преди това обсъжданията по общинските приходи и разходи преминаха в конструктивен дух.

Предвидените приходи с държавен характер са 34 320 519 лв. Общата субсидия за делегирани държавни дейности е 30 577 214 лв. Преходният остатък е 3 743 305 лв.
Планираните приходи с местен характер са в размер на 24 075 903 лв. От тях от имуществени данъци се очакват 8,370 млн.лв., от неданъчни приходи над 15,410 млн.лв., в това число от такса битови отпадъци 6,5 млн.лв. Запазват се нивата на данъците и таксите, ще се разчита на по-висока събираемост спрямо миналата година.

Разходите за делегираните от държавата дейности са в размер 34 320 519 лв., което е с 673 232 лева повече в сравнение с предходната година. По основни отрасли разчетените средства са - за общи държавни служби 1 938 800 лв., за отбрана и сигурност 241 270 лв., за образование - 20 102 761 лв., за здравеопазване - 2 602 544 лв., за социални грижи - 3 637 049 лв., за култура - 2 054 790 лв.
За капиталови разходи са заделени 5 401 215 лева, като от тях 1 057 200 лева са от държавния бюджет. Средствата ще отидат за ремонт на детски градини, училища, социални заведения, газифициране, улични ремонти, закупуване на медицинска апаратура.

Съветниците гласуваха 60 000 лева за финансиране на Драматично кукления театър "В. Друмев" и 40 000 лева за Симфониета в Шумен.
На сесия в четвъртък беше подкрепено и предложението за нова структура на общинската администрация, в която се намалява броят на дирекциите и на отделите с цел оптимизиране на разходите за управленски персонал.

Коментари

Задължително поле