Лихвите спряха да падат през декември

Лихвите по депозитите в лева се повишават макар и слабо през декември спрямо ноември, показват данните на БНБ.
В сравнение с ноември 2015 г. средният лихвен процент по депозитите на домакинствата в лева се увеличава с 0.06 процентни пункта, а по тези в евро се понижава с 0.02 процентни пункта.

Спрямо година по-рано обаче средният лихвен процент по депозитите в лева намалява с 1.15 процентни пункта до 1.48%, а по тези в евро - с 0.99 процентни пункта до 1.17%.

При лихвите по депозитите на бизнеса също има намаление на годишна база. Средният лихвен процент през декември 2015 г. се понижава с 0,80 процентни пункта до 0.50 на сто, а по тези в евро - с 0.75 процентни пункта до 0.62 на сто, съобщава БНБ.

Намаление на лихвата има и спрямо ноември 2015 г., като в левове тя спада с 0.31 процентни пункта, а по тези в евро - с 0.14 процентни пункта.

През декември 2015 г. средният лихвен процент по кредитите на бизнеса до един милион евро, договорени в левове, се понижава спрямо същия месец на 2014 г. с 1.14 процентни пункта до 5.33%, а по тези, договорени в евро - с 1.44 процентни пункта до 4.92%.

Средният лихвен процент по кредитите над 1 млн. евро, договорени в левове, спада с 1.47 процентни пункта до 5.3%, а по тези, договорени в евро - с 1.10 процентни пункта до 4.52%.

През декември 2015 г. спрямо ноември 2015 г. средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, се повишава с 0.18 процентни пункта, а по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, той намалява с 0.16 процентни пункта. При кредитите над 1 млн. евро, договорени в левове, средният лихвен процент се понижава с 0.35 процентни пункта, а по тези, договорени в евро, той нараства с 0.44 процентни пункта.

През декември 2015 г. средният лихвен процент по кредитите на домакинствата за потребление в левове спада в сравнение с декември 2014 г. с 0.80 процентни пункта до 11.53%, а по тези в евро - с 1.85 процентни пункта до 6.44%. При жилищните кредити в левове лихвата намалява с 0.80 процентни пункта до 5.44%, а по жилищните кредити в евро - с 0.66 процентни пункта до 6.03%.

На месечна база през декември 2015 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове се увеличава с 0.77 процентни пункта, а по тези в евро спада с 0.6 процентни пункта. При жилищните кредити в левове той намалява с 0.02 процентни пункта, а по жилищните кредити в евро се повишава с 0.01 процентни пункта.

Коментари

Задължително поле